Hur kan vi hjälpa till?

Råvaror

Sida 1 av 2

Det underliggande instrumentet för LCattleF är terminskontraktet för levande nötkreatur. Live Cattle Futures är utformad för handlare att säkra/spekulera prisrörelsen för marknadsberedda nötkreatur, vilket kan påverkas av väder, andra råvarupriser, t.ex. sojabönor och konsumentinkomster etc. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för HeatingOilF är terminskontraktet för eldningsolja. Eldningsolja är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, som används för uppvärmning av bostäder. Priset påverkas av säsong, väder, konsumtion och även leverans av naturgas, som är en ersättning för…

Det underliggande instrumentet för GasolineF är Bensinterminskontraktet. Bensin, det primära bränslet för de flesta bilar, är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, och dess terminsprodukt erbjuder handlare ett sätt att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella marginalkrav, besök…

UKOilSpot representerar det aktuella spotpriset på Brent Crude (i motsats till terminspriset). Spotpriset på olja härleds från priserna på olika terminskontrakt. FXCM använder en metod som härleder ett spotpris baserat på rörelserna i realtid för de två första terminerna. Marginkrav…

USOilSpot representerar det aktuella spotpriset på West Texas Intermediate (i motsats till terminspriset). Spotpriset på olja härleds från priserna på olika terminskontrakt. FXCM använder en metod som härleder ett spotpris baserat på realtidsrörelserna för de två första terminerna i månaden.…

Det underliggande instrumentet för WHEATF är ett kontrakt på vetefutures. Vete är en av de största mjuka råvarorna som produceras globalt och produktionen är spridd över hela världen, med de största skördarna i Kina, USA, Indien och Ryssland, Frankrike och…

Det underliggande instrumentet för UKOIL är Brent Crude som handlas på ICE Futures Europe. Brent Crude är en viktig handelsklassificering av söt lätt råolja som fungerar som ett viktigt riktpris för inköp av olja över hela världen. Brent Crude kommer…

Det underliggande instrumentet för USOIL är terminskontraktet för lätt söt råolja som handlas på CME . West Texas Intermediate (WTI), även känd som Texas light sweet, är en råoljekvalitet som används som riktmärke vid prissättning av olja Krav på marginalsäkerhet…

NGAS är prissättningspunkten för terminskontrakt för naturgas på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Spot- och framtida priser som fastställs vid Henry Hub anges i $/mmbtu (miljoner brittiska termiska enheter) och anses i allmänhet vara den primära prissättningen för den nordamerikanska…

COMEX Koppar betraktas allmänt som en av de viktigaste cykliska råvarorna, med tanke på dess omfattande användning inom byggnation, infrastruktur och en rad olika typer av utrustning. Den största slutanvändningen är tillverkning av kablar, ledningar och elektriska produkter på grund…

Det underliggande instrumentet för CORNF är majsfutureskontraktet. Majs är ett spannmålsslag som huvudsakligen produceras i USA. Priset på majs drivs till stor del av efterfrågan på etanol från majs (en förnybar bränslekälla), klimatet i områden med stor produktion (USA, Kina,…

Det underliggande instrumentet för SOYF är kontraktet Soybean Futures. Sojabönor är en förnybar resurs som produceras främst i USA, Sydamerika och Kina och som kan användas både som oljekälla och som ersättning för kött. Krav på marginalsäkerhet Marginkraven kan skilja…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}