Hur kan vi hjälpa till?

Råvaror

Sida 1 av 2

Det underliggande instrumentet för ZincSpot är LME ZINC FUTURE. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Zink används i stor utsträckning vid produktion av kemikalier, medicin och batterier. De största producenterna av zink är Kina, Peru och Australien.…

Det underliggande instrumentet för NickelSpot är LME NICKEL FUTURE. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Nickel är en av de viktigaste beståndsdelarna i produktionen av rostfritt stål och andra legeringar. De största producenterna av nickel är Indonesien,…

Det underliggande instrumentet för LeadSpot är LME LEAD FUTURE. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Bly är ett mjukt metalliskt element och 80% av den moderna blyanvändningen är i produktionen av batterier. De största producenterna av bly…

Det underliggande instrumentet för AlumSpot är LME PRI ALUM FUTR. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Aluminium används i stor utsträckning inom flyg- och rymdindustrin, i bilar och som byggnadsmaterial. Den här Futures-produkten gör det möjligt för…

Det underliggande instrumentet för CoffeeNYF är Coffee-New York (Arabica) Terminskontrakt. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Kaffe är en mjuk råvara, och denna Terminsprodukt är riktmärket för arabica kaffe, som erbjuder handlare att spekulera/säkra prisrörelserna på marknaden där priset kan…

Det underliggande instrumentet för SugarNYF är Sugar-New York No.11 (Raw) Terminskontrakt. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Socker är en mjuk råvara, och denna Terminsprodukt är riktmärket för råsocker, som erbjuder handlare att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för CarbonF är Terminskontraktet för Carbon Emissions. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Den underliggande produkten är avsedd för Carbon-handlare att köpa och sälja krediter för att släppa ut en viss mängd koldioxid och andra växthusgaser. Handelsenheten…

Det underliggande instrumentet för LCattleF är terminskontraktet för levande nötkreatur. Live Cattle Futures är utformad för handlare att säkra/spekulera prisrörelsen för marknadsberedda nötkreatur, vilket kan påverkas av väder, andra råvarupriser, t.ex. sojabönor och konsumentinkomster etc. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för HeatingOilF är terminskontraktet för eldningsolja. Eldningsolja är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, som används för uppvärmning av bostäder. Priset påverkas av säsong, väder, konsumtion och även leverans av naturgas, som är en ersättning för…

Det underliggande instrumentet för GasolineF är Bensinterminskontraktet. Bensin, det primära bränslet för de flesta bilar, är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, och dess terminsprodukt erbjuder handlare ett sätt att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella marginalkrav, besök…

UKOilSpot representerar det aktuella spotpriset på Brent Crude (i motsats till terminspriset). Spotpriset på olja härleds från priserna på olika terminskontrakt. FXCM använder en metod som härleder ett spotpris baserat på rörelserna i realtid för de två första terminerna. Marginkrav…

USOilSpot representerar det aktuella spotpriset på West Texas Intermediate (i motsats till terminspriset). Spotpriset på olja härleds från priserna på olika terminskontrakt. FXCM använder en metod som härleder ett spotpris baserat på realtidsrörelserna för de två första terminerna i månaden.…