Aktier CFD-Handel

Nollkommissioner*

Varför handla aktier med FXCM?

FÖRLÄNGDA HANDELSTIDER - USA Aktier (24 Timmar)

Handla på för-, efter- och nattmarknader för utvalda populära USA Aktier, inklusive Tesla, Apple, Amazon och mer.

Börja smått

Kontrollera och skala din positionsstorlek i steg om 1/10th av Share.1

Hävstångseffekt

Handla med de bästa internationella aktie-CFD:erna från USA, Storbritannien, HK1, AU och Europa med låga marginalkrav. Kom dock ihåg att handel med marginal är riskabelt eftersom det också kan öka dina förluster avsevärt. Endast 20 % marginal krävs för att komma in på marknaden.

Kort handel

CFD-handlare kan gå lång eller kort med ett enkelt knapptryck och spekulera i både vinster och förluster för en aktie

Valfri plattform

Handla på Trading Station, MT4 eller via API.

Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

${share.name}

Kom igång!

1

1. genom att skicka in ansökan online.

2

2. Sätt in pengar på ditt konto och placera din första handel

3

3. Utforska vårt aktieutbud i handelsplattformen.

Inte redo att öppna ett konto?
Få en känsla för plattformen genom att registrera dig för ett Gratis övningskonto.

Välj din plattform

Aktiehandel är aktiverat på alla FXCM:s handelsplattformar

Utforska aktier i Trading Station

Var hittar jag aktier på mitt konto?

Du kan söka efter en specifik aktie-CFD, eller så kan du bläddra bland hela utbudet i vår symbollista. När du vet vilket företagsnamn eller vilken ticker du vill handla med dubbelklickar du bara för att teckna dig och instrumentet kommer att visas i fönstret Dealing Rates.

Vilka är kostnaderna för handel?

När du handlar Share CFDs med FXCM ingår handelskostnaderna i spreaden och det finns inga extra provisionsavgifter som tas ut när du öppnar eller stänger positioner och till skillnad från många andra mäklare finns det inga minimikommissionsnivåer, så hos FXCM kan du undvika de extra kostnaderna för att placera mindre affärer.

Spridningskostnaderna kan enkelt beräknas på Trading Station-plattformen, eftersom du kan se realtidsspridningar och pip-kostnader (i din kontodominans) innan du går in i en handel. För att beräkna spreadkostnaden i kontots valuta:

(Pip Cost) x (Antal kontrakt) x (Spread) = Total transaktionskostnad

Kan jag behålla mina positioner på lång sikt?

Så länge det finns tillräcklig marginal på ditt konto kan du behålla din position på obestämd tid.

Alla positioner som innehas efter börsens stängningstid kan bli föremål för en "finansieringsavgift" som återspeglas på ett FXCM-konto som "rollover". Finansieringsjusteringen kommer att ske på kontot efter stängningstiden för den relevanta börsen. Besök vår CFD-produktguide för mer information.

Finansieringsavgifterna uppdateras dagligen och kan ses i handelsplattformarna under RollB och RollS.

Vanliga frågor

Hur mycket kapital behöver jag för att börja handla med aktie-CFD:er?

Att handla med aktie-CFD:er med FXCM gör att du bara behöver använda en bråkdel av kapitalet. För detaljhandelskunder är cirka 5:1 hävstångseffekt tillgänglig för enskilda aktier. Om du öppnar en position värd 100 dollar krävs cirka 20 dollar i marginal. Marginalkraven för varje aktie uppdateras en gång dagligen och kan ses i Trading Station-plattformen

Hur fungerar fractional share?

FXCM:s minsta handelsstorlekar är värdet av en tiondel av en faktisk aktie: om du anger en storlek på "1" på FXCM-plattformen placeras en handelsstorlek som motsvarar 0,1 aktier.

Observera att HK-aktier endast kan handlas i steg om 1 aktie.

Hur betalas utdelning ut?

Utdelningsjusteringar kommer att tillämpas på kvällen före ex-dividenddatumet för den underliggande aktien. Justeringen kommer att visas på ditt utdrag. Långa positioner kommer att krediteras en justering och korta positioner kommer att debiteras.

Tillämpar FXCM skatter på kunder som handlar med aktie-CFDs?

Det finns inga skatter som tillämpas av FXCM när du öppnar och stänger en CFD-position.

Enligt den amerikanska skattelagstiftningen tillämpas dock en källskatt på utdelningsjusteringar för handlare av aktiederivat av amerikanska aktier. I enlighet med FXCM:s skyldighet enligt dessa amerikanska skatteregler innehålls 30 % av alla krediterade utdelningsjusteringar på SSCFD:er eller aktiekorgar och skickas vidare av FXCM till IRS.2

Denna skattebehandling tillämpas som standard på alla positioner och kan komma att ändras i framtiden. Rabatter kan vara tillgängliga beroende på dina individuella skatte- och bosättningsförhållanden. Besök vår CFD-produktguide för mer information.

Hur hanteras Corporate Actions?

Med undantag för utdelningar och aktieuppdelningar. FXCM hanterar inte de flesta bolagsåtgärder. I händelse av en bolagsåtgärd ska FXCM i enlighet med marknadspraxis fastställa vilken lämplig justering, om någon, som ska göras av det aktuella kontraktsvärdet eller kontraktskvantiteten för alla öppna positioner för att bevara den ekonomiska motsvarigheten till din position eller för att återspegla händelsens effekt på den relevanta underliggande aktien

Måste jag betala en avgift för dataabonnemang?

Nej, du behöver inte betala någon dataabonnemangsavgift när du handlar aktie-CFDs hos FXCM. Du kan få tillgång till prisuppgifter i realtid på ditt levande FXCM-konto. Observera att priset är fördröjt i 15 minuter på demokontot

Har du fler frågor?

Upplysningar
1

HK-aktier kan endast handlas i steg om 1 aktie.

2

Denna skattebehandling tillämpas som standard på alla positioner och kan komma att ändras i framtiden. Rabatter kan vara tillgängliga beroende på dina individuella skatte- och bosättningsförhållanden, eller kan skilja sig åt beroende på respektive jurisdiktion. Vänligen kontakta FXCM support om du tror att du kan vara berättigad till en rabatt för ytterligare information som du behöver tillhandahålla. Den här informationen är endast avsedd som referens och att förlita sig på den information som finns här är inte ett alternativ till juridisk rådgivning från en advokat eller annan professionell leverantör av juridiska/redovisningstjänster. Denna information är inte avsedd som finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning och får inte tolkas som sådan. Sök råd från en separat finansiell rådgivare. FXCM tar inget ansvar för fel, felaktigheter eller utelämnanden; garanterar inte riktigheten, fullständigheten av informationen eller andra objekt som ingår i detta material.

*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.