Marknaderna rör sig

Handla med volatiliteten

€0 kommissionshandel på Forex, CFD:er på aktier, Bitcoin, guld och olja1

Vad rör sig på marknaden?

Se dagens toppmover vilket är ett bra sätt att se handelsmöjligheter.

Toppmover CFD-aktier Forex Korgar Kryptovalutor Index Råvaror Metaller CFD-aktier ${siteSharesLabelSuffix}

Toppmover

CFD-aktier

CFD-aktier ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Metaller

Toppmover

CFD-aktier

CFD-aktier ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Metaller

Toppmover

CFD-aktier

CFD-aktier ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Metaller

${instrument.symbol} (${instrument.ticker}) ${instrument.priceChange}%

€0 kommissionshandel på Forex, CFD:er på aktier, Bitcoin, guld och olja1

Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Upplysningar
1

FXCM kan kompenseras på flera olika sätt, som inkluderar, men är inte begränsade till: spreadar, avgifter vid öppning och stängning av en handel, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Genomsnittliga spreadar: Tidsvägda genomsnittliga spreadar härleds från handelspriser på FXCM från den 1 juli 2022 till 30 september 2022. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Spreadar siffrorna är endast för informationsändamål. FXCM är inte ansvarig för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.