Forskning

FXCM erbjuder stolt tillgång till en rad verktyg och marknadsresurser.

Inom aktiv valutahandel kan det vara en svår uppgift att hålla sig uppdaterad om de nya marknadsförhållandena och deras historiska sammanhang. Till synes oändliga datamängder och nyheter står ständigt på kö för granskning, och var och en av dem kan potentiellt påverka den slutliga framgången eller misslyckandet för en specifik handel.

FXCM tillhandahåller en mängd information till personer som är intresserade av att studera marknadens fundamentala och tekniska faktorer. Ekonomiska kalendrar, nyhetsflöden, diagramdata och egna indikatorer gör det möjligt för handlare att se forex i ett aktuellt eller historiskt sammanhang. Möjligheter hittas ofta inom ramen för en intensiv marknadsstudie, och FXCM erbjuder en robust forskningssvit som kan tillfredsställa även den mest nyfikna valutahandlaren eller investeraren.

Ekonomisk kalender och marknadsnyheter

Economic Calendar and Market News

Det planerade offentliggörandet av en officiell ekonomisk datarapport eller en oväntad nyhet kan ha en betydande inverkan på många olika aspekter av valutahandeln. Sådana händelser kan leda till en topp i marknadsdeltagandet och ökade volatiliteter, vilket skapar antingen möjligheter eller risker.

Att förbli medveten om sådana offentliggöranden kan vara besvärligt. FXCM eliminerar mycket av gissningsarbetet genom att tillhandahålla en minutiöst detaljerad ekonomisk kalender. I den ekonomiska kalendern anges datum och tid för potentiellt marknadsdrivande ekonomiska händelser, beräknad volatilitet samt konsensusopinioner och värden på hårda data.

Breaking news items är ofta oförutsägbara och skapar en atmosfär av osäkerhet på marknaden. FXCM:s applikation för marknadsnyheter syftar till att hålla handlare och investerare på ledarplats när det gäller händelser som utvecklas snabbt

Teknisk analys

Technical Analytics

På de nuvarande digitala marknadsplatserna i världen fattas majoriteten av kortsiktiga handelsbeslut i enlighet med den tekniska analysens budskap. Studiet av tidigare och nuvarande prisrörelser som en förutsägelse för framtida marknadsbeteende är en extremt populär disciplin bland aktiva handlare.

För de som tillämpar tekniska handelsmetoder erbjuder FXCM en mängd olika tillgångar som hjälper till med studiet och analysen av prisrörelser:

  • Kartläggning: Forex Charts är en applikation som gör det möjligt för handlare att ta fram ett prisdiagram för ett önskat instrument, med anpassningsbar tidsperiod och indikatoröverlagring
  • Market Scanner: FXCM:s Market Scanner är en samling ledande indikatorer som tillämpas på de bästa forex- och CFD-produkterna.
  • Marknadsdatasignaler: FXCM Marknadsdatasignaler erbjuder handlare de senaste trenderna inom volym, pris och marknadssentiment.

Utöver de resurser som anges ovan ger FXCM Plus handlare ett överflöd av verktyg för att förbättra sina prestationer. En programvarusvit som innehåller de egenutvecklade tilläggen Trading Signals, Technical Analyser och Trading Analytics ger kunderna ett sätt att öka effektiviteten på marknaden.

Upplysningar

Följande information gäller för alla verktyg och analystjänster, handelssignaler, tekniska analysatorer och handelsanalyser. Detta material utgör marknadskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och ska inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.