Säkerhet för insättningar

Kundinsättningar är avskilda tillgångar - dina insättningar är uteslutande hos toppbanker och dessutom försäkrade - upp till 1 miljon.

Segregerade konton

Dina medel förvaras på ett säkert sätt på ett separat klientkonto.

Kompensationsfond

FXCM deltar i Investor Compensation Fund ("ICF").

Insättningsförsäkring

Vår tilläggsförsäkring skyddar våra kunders insättningar upp till 1 000 000 euro.

Segregerade konton

Privatkundernas medel förvaras på separata konton hos de främsta globala bankerna. Som CySEC-reglerad enhet följer FXCM CySEC:s direktiv DI87-01 om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder. FXCM uppfyller den lagstadgade skyldigheten att i enlighet med CySEC:s regler separera klientmedel från sina egna pengar för att undvika risken att använda sådana medel för egen räkning, samt kravet på att agera ärligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundernas bästa intresse när man strukturerar sin verksamhet så att skyldigheter enligt reglerna för klientmedel inte påverkas.

Kompensationsfond för investerare

FXCM deltar i Investor Compensation Fund ("ICF") för kunder till värdepappersföretag som regleras i Republiken Cypern. Syftet med ICF är att säkra de täckta kundernas fordringar på företagen genom utbetalning av ersättning.
För mer information om ersättning, se FXCM:s Policy för fonden för ersättning till investerare.

Insättningsförsäkring

I samarbete med Lloyd's of London är vi glada att kunna erbjuda en extra säkerhetsnivå till våra privatkunder. Utöver ICF-skyddet skyddar denna försäkring kundernas medel upp till 1 000 000 euro per kund - utan några extra kostnader för dig.
Vill du veta mer? Besök FXCM:s kapitalförsäkring FAQ-sida.

Kontakta oss idag

Ringa oss på +357 22022619 för att få veta mer

Kom igång!

1
genom att skicka in online-ansökan.
2
Utforska vårt aktieutbud på handelsplattformen.
3
Förstärk ditt konto och placera din första handel.

Inte redo att öppna ett konto?
Få en känsla för plattformen genom att registrera dig för ett Gratis övningskonto.