Dokument med viktig information

Dokumenten med nyckelinformation (Key Information Documents, KID) ger dig viktig information om den investeringsprodukt du handlar med hos FXCM. Se till att du läser igenom och förstår KIDs helt och hållet innan du börjar handla med FXCM. Om du har några frågor kan du kontakta FXCM:s kundtjänst.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)