En Professionell Miljö för Professionella Handlare

Valbara professionella handlare kan öppna ett FXCM professional-konto. Om du kan svara ja på två eller flera av följande frågor, kan du vara berättigad:

1

Har du handlat hävstångsderivat i betydande storlekar under de senaste fyra kvartalen?

2

Har du en portfölj av finansiella instrument som överstiger 500 000 euro?

3

Har du arbetat inom finanssektorn, i en professionell position som kräver kunskap om derivathandel, i minst ett år?

Förutom ovanstående kriterier, för att kvalificera dig för professionell kategorisering, måste du ha nödvändig expertis, erfarenhet och kunskap för att kunna fatta egna investeringsbeslut.

Vad behöver jag veta?

Du måste vara medveten om att professionella kunder avstår från vissa regleringsskydd som för närvarande erbjuds Detaljhandelskunder enligt Cyperns börs- och värdepapperskommissions ("CySEC") regler. Dessa inkluderar men är inte begränsade till följande:

Negativt Saldoskydd: Du ansvarar för att ditt konto inte hamnar i ett negativt saldo. Om det gör det måste du göra ytterligare betalningar för att få ditt saldo tillbaka över noll – vilket innebär att dina förluster kan överstiga dina insättningar.

Hävstångsgränser: FXCM krävs för att begränsa hävstångseffekten på olika produkter som erbjuds detaljhandelskunder för att uppfylla CySEC-kraven. Dessa begränsningar gäller inte professionella kunder och högre hävstång kan jobba emot investerare och förstärka förluster.

Riskvarningar: FXCM kommer inte att behöva ge dig de aktuella riskvarningar vi tillhandahåller till detaljhandelskunder i samband med transaktioner i komplexa finansiella instrument.

Ersättning: Vissa kategorier av professionella kunder är inte berättigade till ersättning enligt Investor Compensation Fund.

Finansiell Ombudsman: Finansiella ombudsmannens tjänster på Cypern kanske inte är tillgängliga för professionella kunder.

Se till att du läser och förstår Meddelande Om Kundkategorisering eftersom den innehåller viktig information om skillnaderna i klassificering och skydd som ges till varje nivå.

Är du berättigad att vara en professionell handlare?

Begär ett samtal med FXCM

Handla med en Ledande Mäklare

Med FXCM får du tillgång till innovativa verktyg och plattformar medan du handlar med en reglerad och pålitlig mäklare sedan 1999.

  • Ansedd Kundsupport
  • Prisbelönta handelsplattformar
  • Konkurrenskraftiga Spreads

Vanliga Frågor

Kommer min förmåga att handla med FXCM att påverkas om jag avvisas för ett Professionellt konto?

Nej. Du kommer fortfarande att kunna fortsätta handla och dra nytta av vår ansedda kundservice, som ges till alla detaljhandlare.

Vad händer om jag redan har ett konto hos FXCM / redan handlar?

Du kan kontakta ett av våra säljteam och be om att bli omklassificerad som professionell kund, om du tror att du uppfyller behörighetskraven.