Allmänna affärstermer

När du fastställer de gällande affärsvillkoren för datum, vänligen se nedanstående tabell. På FXCM träder affärsvillkoren i kraft i två steg. Nya konton är de första som omfattas av de uppdaterade villkoren, följt av befintliga kontoinnehavare.

CURRENT BUSINESS TERMS & POLICIES

Upplysningar
1

Gäller för alla konton som öppnas den 13 augusti 2021 eller senare. (Konton som öppnats före den 13 augusti 2021 kommer att omfattas av dessa villkor från och med den 12 september 2021)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)