Upplysningar
1

Gäller för alla konton som öppnas den 29 december 2023 eller senare. (Konton som öppnats före den 29 december 2023 omfattas av villkoren fram till den 29 januari 2024).