Allmänna affärstermer

När du fastställer de gällande affärsvillkoren för datum, vänligen se nedanstående tabell. På FXCM träder affärsvillkoren i kraft i två steg. Nya konton är de första som omfattas av de uppdaterade villkoren, följt av befintliga kontoinnehavare.

CURRENT BUSINESS TERMS & POLICIES

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}