Upplysningar
*

Gäller för alla konton som öppnas från och med den 16 november 2022. (Konton som öppnats före den 16 november 2022 omfattas av dessa affärsvillkor från och med den 13 augusti 2021 till dess att de nya villkoren träder i kraft den 16 december 2022.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}