FXCM - handla bättre!

  • Överlägsen teknik
  • Global mäklare med storlek och styrka
Riktig statistik för riktiga handlare

Det är vårt uppdrag att tillhandahålla ökande nivåer av kvalitet i prissättning, transparens och utförandetjänster så att vi kan ge dig den bästa handelsupplevelsen. Vi är engagerade i kvalitet och öppenhet när det gäller utförande. Det är därför vi tillhandahåller utförandestatistik för att ge den insyn som våra handlare vill ha.

Nedanstående statistik och höjdpunkter är baserade på historiska data från FXCM Group.

Prisförbättring

Över 86% av orderna har noll eller positiv slippage.

Trading Station

FXCM Group 2023 Höjdpunkter

  • 60.10% av alla beställningar hade INGEN SLIPPAGE.
  • 26.76% av alla beställningar fick positiv glidning.
  • 13.15% av alla beställningar som fått negativ glidning.
  • 69.82% av alla limiterade order och order med limit entry order fick positiv glidning.
  • 51.06% av alla stop- och stop entry-ordrar fick negativ glidning.

Mer information om statistik om prisförbättringar: 2023

Utföringshastighet - Fyll på snabbt!

Snabbt handelsutförande2 är avgörande för att en handlare ska lyckas på forex- och CFD-marknaden. FXCM erbjuder snabbhet utöver pris och tillgång till likviditet.

Genomsnittlig utförandehastighet2
0.018 0.018 sekunder eller 18 millisekunder

1

Detta definierar hur lång tid det tar för oss att ta emot ordern fram till dess att den verkställs. Detta utesluter internetfördröjning och bokningar efter handel.


2

Utförandehastigheten för FXCM Groups genomsnittliga körningstid för alla instrument som erbjuds, beräknat för år 2022.

Kvartalsvisa uppgifter om utförandet

Varje kvartal publicerar FXCM uppgifter om utförandet. Se rapporter