Statistik Över Fxcm:s Slippage

En FXCM-prisförbättring (positiv slippage) inträffar när din order utförs till ett förmånligare pris än det pris du begär. Motsatsen till en prisförbättring är negativ slippage, när din order utförs till ett mindre gynnsamt pris. Med FXCM:s utförandemodell är både prisförbättringar och negativ slippage möjliga, vilket statistiken nedan visar.

Finn ut i den här artikeln vilka ordertyper och marknadsförhållanden som potentiellt kan försätta dig i den mest sannolika situationen för att få antingen en prisförbättring eller negativ slippage.1

Höjdpunkter

 • 25.55% av alla stop-, limit-, "at market"- och entry-ordrar som fick en positiv glidning
 • 12.60% av alla stop-, limit-, "at market"- och entry-ordrar som har fått negativ slipage
 • 68.98% av alla limiterade order och order med limit entry order fick positiv glidning
 • 50.78% av alla stop- och stop entry-ordrar fick negativ glidning

Dessa höjdpunkter kommer från order som utfördes via Stratos Group från 1 januari, 2023 till 29 februari, 2024. Uppgifterna omfattar inte vissa typer av icke-direkta kunder.2

Som du kan se förekommer positiv slippage lika ofta som negativ slippage hos FXCM. Vi tror att detta återspeglar positivt på vår modell för utförandet av valutahandel, som syftar till att tillhandahålla ett rättvist och transparent utförande.

Tabell 1.1 Positiv Och Negativ Splippage Per Månad

Slippage kan uppstå av många skäl, men prisvolatilitet är ofta den största orsaken. När prisvolatiliteten ökar uppstår glidning (både positiv och negativ) oftare, medan glidning minskar när prisvolatiliteten minskar. Detta är till exempel anledningen till att handlare vanligtvis ser mer glidning vid nyhetshändelser.

Datum Beställningar som lagts Ingen Slippage Prisförbättring Negativ Slippage Ingen Slippage % Prisförbättring % Negativ Slippage %
jan. 23 3,824,294 2,200,871 ( 57.55% ) 1,071,921 ( 28.03% ) 551,502 ( 14.42% ) 57.55% 28.03% 14.42%
feb. 23 3,835,541 2,246,022 ( 58.56% ) 1,067,072 ( 27.82% ) 522,447 ( 13.62% ) 58.56% 27.82% 13.62%
mar. 23 4,774,552 2,739,513 ( 57.38% ) 1,365,623 ( 28.60% ) 669,416 ( 14.02% ) 57.38% 28.60% 14.02%
apr. 23 3,362,186 1,980,078 ( 58.89% ) 923,958 ( 27.48% ) 458,150 ( 13.63% ) 58.89% 27.48% 13.63%
maj. 23 3,772,459 2,333,805 ( 61.86% ) 968,588 ( 25.68% ) 470,066 ( 12.46% ) 61.86% 25.68% 12.46%
jun. 23 3,518,055 2,167,433 ( 61.61% ) 918,531 ( 26.11% ) 432,091 ( 12.28% ) 61.61% 26.11% 12.28%
jul. 23 3,403,854 2,103,901 ( 61.81% ) 874,062 ( 25.68% ) 425,891 ( 12.51% ) 61.81% 25.68% 12.51%
aug. 23 3,876,658 2,478,544 ( 63.94% ) 935,793 ( 24.14% ) 462,321 ( 11.93% ) 63.94% 24.14% 11.93%
sep. 23 3,224,221 2,100,076 ( 65.13% ) 747,755 ( 23.19% ) 376,390 ( 11.67% ) 65.13% 23.19% 11.67%
okt. 23 3,687,060 2,307,685 ( 62.59% ) 917,813 ( 24.89% ) 461,562 ( 12.52% ) 62.59% 24.89% 12.52%
nov. 23 2,965,094 1,951,632 ( 65.82% ) 675,095 ( 22.77% ) 338,367 ( 11.41% ) 65.82% 22.77% 11.41%
dec. 23 2,568,451 1,648,180 ( 64.17% ) 611,823 ( 23.82% ) 308,448 ( 12.01% ) 64.17% 23.82% 12.01%
jan. 24 3,009,954 1,954,347 ( 64.93% ) 709,405 ( 23.57% ) 346,202 ( 11.50% ) 64.93% 23.57% 11.50%
feb. 24 2,503,289 1,679,552 ( 67.09% ) 559,419 ( 22.35% ) 264,318 ( 10.56% ) 67.09% 22.35% 10.56%
Total 48,325,668 29,891,639 ( 61.85% ) 12,346,858 ( 25.55% ) 6,087,171 ( 12.60% ) 61.85% 25.55% 12.60%

Table 1.2 Positiv Och Negativ Slippage Per Beställningstyp

Beställningstyp Beställningar som lagts Ingen Slippage Prisförbättring Negativ Slippage Ingen Slippage % Prisförbättring % Negativ Slippage %
Close Market 13,935,249 9,265,319 ( 66.49% ) 3,454,724 ( 24.79% ) 1,215,206 ( 8.72% ) 66.49% 24.79% 8.72%
Limit 2,245,916 693,921 ( 30.90% ) 1,551,995 ( 69.10% ) 0 ( 0.00% ) 30.90% 69.10% 0.00%
Limit Entry 1,980,824 617,413 ( 31.17% ) 1,363,411 ( 68.83% ) 0 ( 0.00% ) 31.17% 68.83% 0.00%
Margin Call 1,614,716 877,648 ( 54.35% ) 352,577 ( 21.84% ) 384,491 ( 23.81% ) 54.35% 21.84% 23.81%
Open Market 21,110,972 14,484,758 ( 68.61% ) 4,842,477 ( 22.94% ) 1,783,737 ( 8.45% ) 68.61% 22.94% 8.45%
Stop 3,365,413 826,921 ( 24.57% ) 463,514 ( 13.77% ) 2,074,978 ( 61.66% ) 24.57% 13.77% 61.66%
Stop Entry 935,270 269,144 ( 28.78% ) 121,486 ( 12.99% ) 544,640 ( 58.23% ) 28.78% 12.99% 58.23%
Other 3,137,308 2,856,515 ( 91.05% ) 196,674 ( 6.27% ) 84,119 ( 2.68% ) 91.05% 6.27% 2.68%
Total 48,325,668 29,891,639 ( 61.85% ) 12,346,858 ( 25.55% ) 6,087,171 ( 12.60% ) 61.85% 25.55% 12.60%

Det totala antalet beställningar i tabellen ovan består endast av de beställningstyper som anges.

Definition av ordertyper

 • Close Market: Marknadsorder för att stänga en position; ordertypen är inställd på "at market".
 • Limit: Limitorder.
 • Limit Entry: Order för limit entry.
 • Margin Call: Marknadsorder för att stänga en position; ordertypen är satt till "at market".
 • Open Market: Marknadsorder för att öppna en position; ordertyp är satt till "at market".
 • Stop Order: Stopporder.
 • Stop Entry: Stopporder för inmatning.

Tabell 2.1 Marknadsordrar efter orderstorlek

Stäng marknadsorder, öppen marknadsorder, öppen order, stängda intervall, öppna intervall, stängda order

Beställningsstorlek Beställningar som lagts Ingen Slippage Prisförbättring Negativ Slippage Ingen Slippage % Prisförbättring % Negativ Slippage %
< 0.5 34,999,919 23,771,957 ( 67.92% ) 8,265,327 ( 23.62% ) 2,962,635 ( 8.46% ) 67.92% 23.62% 8.46%
0.5 - 0.9 163,589 114,077 ( 69.73% ) 29,654 ( 18.13% ) 19,858 ( 12.14% ) 69.73% 18.13% 12.14%
1.0 - 1.9 89,461 61,144 ( 68.35% ) 12,546 ( 14.02% ) 15,771 ( 17.63% ) 68.35% 14.02% 17.63%
2.0 - 2.9 13,357 6,088 ( 45.58% ) 1,793 ( 13.42% ) 5,476 ( 41.00% ) 45.58% 13.42% 41.00%
3.0 - 3.9 8,264 3,373 ( 40.82% ) 1,137 ( 13.76% ) 3,754 ( 45.43% ) 40.82% 13.76% 45.43%
4.0 - 4.9 2,550 1,163 ( 45.61% ) 377 ( 14.78% ) 1,010 ( 39.61% ) 45.61% 14.78% 39.61%
5.0 - 9.9 6,836 2,931 ( 42.88% ) 730 ( 10.68% ) 3,175 ( 46.45% ) 42.88% 10.68% 46.45%
10 + 1,700 713 ( 41.94% ) 283 ( 16.65% ) 704 ( 41.41% ) 41.94% 16.65% 41.41%
Total 35,285,676 23,961,446 ( 67.91% ) 8,311,847 ( 23.56% ) 3,012,383 ( 8.54% ) 67.91% 23.56% 8.54%

Tabell 2.2 Limit Orders efter orderstorlek

Omedelbart utförd gräns: Stäng gräns, öppna gräns

Beställningsstorlek Beställningar som lagts Ingen Slippage Prisförbättring Negativ Slippage Ingen Slippage % Prisförbättring % Negativ Slippage %
< 0.5 2,596,126 2,439,929 ( 93.98% ) 156,197 ( 6.02% ) 0 ( 0.00% ) 93.98% 6.02% 0.00%
0.5 - 0.9 62,140 59,443 ( 95.66% ) 2,697 ( 4.34% ) 0 ( 0.00% ) 95.66% 4.34% 0.00%
1.0 - 1.9 70,297 67,834 ( 96.50% ) 2,463 ( 3.50% ) 0 ( 0.00% ) 96.50% 3.50% 0.00%
2.0 - 2.9 1,149 1,092 ( 95.04% ) 57 ( 4.96% ) 0 ( 0.00% ) 95.04% 4.96% 0.00%
3.0 - 3.9 1,329 1,293 ( 97.29% ) 36 ( 2.71% ) 0 ( 0.00% ) 97.29% 2.71% 0.00%
4.0 - 4.9 557 535 ( 96.05% ) 22 ( 3.95% ) 0 ( 0.00% ) 96.05% 3.95% 0.00%
5.0 - 9.9 522 499 ( 95.59% ) 23 ( 4.41% ) 0 ( 0.00% ) 95.59% 4.41% 0.00%
10 + 287 282 ( 98.26% ) 5 ( 1.74% ) 0 ( 0.00% ) 98.26% 1.74% 0.00%
Total 2,732,407 2,570,907 ( 94.09% ) 161,500 ( 5.91% ) 0 ( 0.00% ) 94.09% 5.91% 0.00%

Tabell 2.3 Margin Calls och Stop Orders

Stop and Margin Calls: Stop, Stop Entry, Trailing Stop, Trailing Stop Entry, Margin Call

Beställningsstorlek Beställningar som lagts Ingen Slippage Prisförbättring Negativ Slippage Ingen Slippage % Prisförbättring % Negativ Slippage %
< 0.5 6,012,746 2,007,975 ( 33.40% ) 950,920 ( 15.82% ) 3,053,851 ( 50.79% ) 33.40% 15.82% 50.79%
0.5 - 0.9 22,591 7,431 ( 32.89% ) 4,030 ( 17.84% ) 11,130 ( 49.27% ) 32.89% 17.84% 49.27%
1.0 - 1.9 10,902 2,831 ( 25.97% ) 2,071 ( 19.00% ) 6,000 ( 55.04% ) 25.97% 19.00% 55.04%
2.0 - 2.9 1,955 215 ( 11.00% ) 349 ( 17.85% ) 1,391 ( 71.15% ) 11.00% 17.85% 71.15%
3.0 - 3.9 1,356 161 ( 11.87% ) 193 ( 14.23% ) 1,002 ( 73.89% ) 11.87% 14.23% 73.89%
4.0 - 4.9 629 59 ( 9.38% ) 70 ( 11.13% ) 500 ( 79.49% ) 9.38% 11.13% 79.49%
5.0 - 9.9 683 71 ( 10.40% ) 106 ( 15.52% ) 506 ( 74.08% ) 10.40% 15.52% 74.08%
10 + 216 36 ( 16.67% ) 57 ( 26.39% ) 123 ( 56.94% ) 16.67% 26.39% 56.94%
Total 6,051,078 2,018,779 ( 33.36% ) 957,796 ( 15.83% ) 3,074,503 ( 50.81% ) 33.36% 15.83% 50.81%

Table 2.4 Resting Limit Orders

Resting Limit Orders: Limit, Trailing Limit Entry, Limit Entry

Beställningsstorlek Beställningar som lagts Ingen Slippage Prisförbättring Negativ Slippage Ingen Slippage % Prisförbättring % Negativ Slippage %
< 0.5 4,204,294 1,304,018 ( 31.02% ) 2,900,276 ( 68.98% ) 0 ( 0.00% ) 31.02% 68.98% 0.00%
0.5 - 0.9 15,051 5,298 ( 35.20% ) 9,753 ( 64.80% ) 0 ( 0.00% ) 35.20% 64.80% 0.00%
1.0 - 1.9 5,210 1,533 ( 29.42% ) 3,677 ( 70.58% ) 0 ( 0.00% ) 29.42% 70.58% 0.00%
2.0 - 2.9 876 224 ( 25.57% ) 652 ( 74.43% ) 0 ( 0.00% ) 25.57% 74.43% 0.00%
3.0 - 3.9 501 138 ( 27.54% ) 363 ( 72.46% ) 0 ( 0.00% ) 27.54% 72.46% 0.00%
4.0 - 4.9 266 58 ( 21.80% ) 208 ( 78.20% ) 0 ( 0.00% ) 21.80% 78.20% 0.00%
5.0 - 9.9 362 87 ( 24.03% ) 275 ( 75.97% ) 0 ( 0.00% ) 24.03% 75.97% 0.00%
10 + 253 17 ( 6.72% ) 236 ( 93.28% ) 0 ( 0.00% ) 6.72% 93.28% 0.00%
Total 4,226,813 1,311,373 ( 31.03% ) 2,915,440 ( 68.97% ) 0 ( 0.00% ) 31.03% 68.97% 0.00%

Ovanstående data kommer från olika ordertyper som utfördes via Stratos Group från 1 januari, 2023 till 29 februari, 2024. Uppgifterna omfattar inte vissa typer av icke-direkta kunder.2

Orderstorlek beräknas enligt orderns nominella värde och visas i MM USD.

Limit- och limit entry-ordrar kommer endast att utföras till det begärda priset eller bättre och kan inte få negativ slippage. Eventuell negativ slippage på en limit- eller limit entry-order är ett fel och kunderna är berättigade att få handelsjusteringar i händelse av att dessa fel uppstår. Prisförbättringar är beroende av tillgänglig likviditet.

Ytterligare höjdpunkter

Baserat på data som samlats in från order som utförts via Stratos Group från 1 januari, 2023 till 29 februari, 2024, har vi funnit att följande är sant:

 • Limit- och limit entry-ordrar har störst sannolikhet att få positiv slippage.
 • Stop- och stop-order har störst sannolikhet att få negativ slipage.
 • Marknadsordrar med "marknadsintervall" kan bidra till att förhindra negativ glidning.

Säkerhet i utförandet

Handlare använder vanligtvis ordertyper som erbjuder säkerhet i utförandet när de vill säkerställa inträde på marknaden.

Prissäkerhet

Näringsidkare använder vanligen ordertyper som erbjuder prissäkerhet när de vill försäkra sig om att deras order endast fylls om ett visst pris (eller prisintervall) är uppfyllt.

Välja beställningstyper

Det finns flera ordertyper att välja mellan när du handlar med forex. Var och en är utformad för att tillgodose ett specifikt handelsbehov. Vissa ordertyper är bättre lämpade för tider när prisvolatiliteten är hög, andra när den är låg. Vissa ordertyper är bättre lämpade för användning kring nyhetshändelser; vissa är bättre lämpade för användning när du håller positioner öppna över helgen.

Följande information om ordertyper kan vara till hjälp när du bestämmer dig för vilken ordertyp du ska använda.

Marknadsorder

En marknadsorder går in eller ut ur en position omedelbart till bästa tillgängliga pris.3 Det är den mest använda ordertypen hos FXCM.

Egenskaper För Slippage:

Marknadsordrar kan få positiv slippage och negativ slippage. En marknadsorder med "marknadsintervall" ger prissäkerhet, men den ger inte säkerhet i fråga om utförande. En marknadsorder "at market" ger säkerhet i fråga om utförande, men den ger inte säkerhet i fråga om pris.

At Market och Market Range:

FXCM:s marknadsorder omfattar två ordertyper: "at market" och "market range".

Genom att välja "at market" instrueras ordern att fyllas till marknadspriset. Detta kan vara det begärda priset, ett bättre pris eller ett
sämre pris beroende på marknadsförhållandena. Det utförda priset bestäms främst av prisvolatiliteten vid den tidpunkt då ordern utförs.

Genom att välja "marknadsintervall" instrueras ordern att utföras omedelbart endast om det bästa tillgängliga priset ligger inom ett definierat prisintervall. Om det enda tillgängliga priset ligger utanför det definierade intervallet kommer ordern inte att utföras. Den här ordertypen garanterar prissäkerhet, men den garanterar inte säkerhet i fråga om utförande.

Slutsatsen

Marknadsordrar är fördelaktiga när du vill gå in eller lämna marknaden nu. Ordertypen "At Market" garanterar säkerhet i utförandet men inte prisäkerhet. Ordertypen "Market Range" garanterar prisäkerhet men inte säkerhet i fråga om utförande.

Entry Orders

En entry-order utlöses endast för utförande om marknadspriset når entry-orderns pris.

Egenskaper För Slippage:

Det finns två typer av inträdesorder: stop entry order och limit entry order. En stop entry order kan få både positiv och negativ slippage. En limit entry-order är utformad för att endast ta emot positiv glidning

Stop Entry vs. Limit Entry:

En entryorder anses vara en "stopporder" när priset för entryordern är ett mindre gynnsamt pris än det aktuella marknadspriset (dvs. ett högre pris när du köper och ett lägre pris när du säljer). Denna ordertyp kan fyllas till det begärda priset, ett bättre pris eller ett sämre pris beroende på marknadsförhållandena. Om du använder den här ordertypen, särskilt kring nyhetshändelser eller andra volatila marknadsförhållanden, kan du utsättas för negativ slippage.

En inmatningsorder anses vara en "limit"-inmatningsorder när orderpriset är ett mer gynnsamt pris än det aktuella marknadspriset (dvs. ett lägre pris om du köper och ett högre pris om du säljer). Denna ordertyp är utformad för att endast fyllas till det begärda priset eller bättre. Handlare får alltså prisäkerhet men inte säkerhet om utförandet när de använder denna ordertyp. Att använda en limit entry-order för att öppna affärer, särskilt i samband med nyhetshändelser eller andra instabila marknadsförhållanden, kan vara ett bättre alternativ än att använda en stop entry-order eftersom negativ glidning kan undvikas.

Slutsatsen

Entry orders är fördelaktiga när du vill gå in eller lämna marknaden till ett framtida pris. När du handlar runt volatila marknadsförhållanden kan en limit entry order användas för att öppna affärer istället för en stop entry order om du potentiellt vill undvika negativ slippage. Observera: limit entry-order ger inte säkerhet om utförandet.

Stopp- och limitorder

En stopporder är utformad för att utföras till marknadspriset. Detta kan vara det begärda priset, ett bättre pris eller ett sämre pris beroende på marknadsförhållandena. Den utformades på detta sätt eftersom en stopporder oftast används för att avsluta en handel från en förlorande position. En stopporder ger säkerhet i utförandet, men den ger inte säkerhet i priset, så negativ glidning är möjlig.

En limitorder är utformad för att utföras till ett specificerat pris eller bättre. För många handlare är priset för limitordern satt till deras vinstmål. Limitorder ger prissäkerhet, men de ger inte säkerhet i utförandet eftersom de är utformade för att endast fyllas vid limitpriset eller bättre.

Egenskaper för slippage:

En stopporder kan få både positiv och negativ slippage. En limitorder är utformad för att ta emot positiv slippage men inte negativ slippage.

Slutsatsen

Stop- och limitorder är fördelaktiga när du vill lämna marknaden till ett framtida pris. När du handlar kring volatila marknadsförhållanden kan en limitorder användas för att stänga affärer för att ge prisäkerhet.

Upplysningar
1

Artikeln försöker inte på något sätt att representera att FXCM upprätthåller en viss kapacitet eller prestandanivå. Siffrorna i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsedda för handelsändamål eller rådgivning. FXCM är inte ansvarig för eventuella informationsfel, ofullständighet eller förseningar eller för åtgärder som vidtas i förtroende för informationen i denna artikel. Tidigare resultat är inte vägledande för framtida resultat.

2

Icke-direkta kunder kan omfatta kunder hos vissa förmedlare.

3

Bästa priser: FXCM strävar efter att ge kunderna den bästa prissättningen som finns tillgänglig och att få alla order utförda till den begärda kursen. Det finns dock tillfällen då, på grund av ökad volatilitet eller volym, order kan bli föremål för slippage.