Vanliga frågor om CRS

Vad är CRS?

CRS står för Common Reporting Standard (gemensam rapporteringsstandard). Det är ett nytt krav på informationsinsamling och rapportering för finansinstitut i de deltagande länderna för att bidra till att bekämpa skatteflykt och skydda skattesystemens integritet

Vilka länder deltar i CRS?

Du kan hitta en fullständig förteckning över de länder som deltar i CRS här.

Vem är anmälningspliktig?

CRS strävar efter att fastställa kundernas skatterättsliga hemvist. Enligt CRS är finansinstitut skyldiga att identifiera kunder som verkar vara skattemässigt bosatta utanför det land där de har sina konton och produkter, och rapportera viss information till vår lokala skattemyndighet. De kan sedan dela denna information med den skattemyndighet där du är skattemässigt bosatt.

Varför frågar FXCM dig efter din(a) jurisdiktion(er) där du är skattemässigt bosatt?

Enligt CRS kräver skattemyndigheterna att finansinstitut som FXCM samlar in och rapporterar viss information om kundernas skattestatus.

Om du öppnar ett nytt handelskonto, handlar med nya finansiella produkter eller ändrar dina omständigheter på något sätt kan vi be dig att intyga ett antal uppgifter om dig själv. Denna process kallas "självcertifiering" och vi är skyldiga att samla in denna information enligt CRS.

Vilken information FXCM kan be dig att lämna

I linje med CRS krav kan FXCM komma att be dig om din: (icke-exklusiv lista)

  • Namn
  • Födelseort (för enskilda personer och kontrollerande personer)
  • Födelsedatum (för enskilda och kontrollerande personer)
  • Land(er) med skatterättslig hemvist
  • Skattebetalarnas identifikationsnummer
  • Plats för registrering/bolag (för enheter)
  • Typ av entitet (för enheter)

Vad är TIN?

Taxpayer Identification Numbers Ditt Taxpayer Identification Number (TIN) är en unik kombination av bokstäver och/eller siffror som tilldelats dig/din entitet. Vissa länder utfärdar inte något TIN, utan kan förlita sig på andra utfärdade nummer, t.ex. socialförsäkringsnummer eller företagsregistreringsnummer för enheter. Du kan behöva tillhandahålla dessa om du blir ombedd att lämna in dem. OECD har publicerat en förteckning över godtagbara format för skattebetalarnas identifieringsnummer (TIN) och deras alternativ som finns här.

Hur definieras skattehemvist?

Detta beror på var du bor och dina omständigheter. Kontakta en professionell skatterådgivare eller kolla OECD webbplats för att få mer information om hur du kan fastställa din skatteresidens, eftersom FXCM inte kan ge skatterådgivning.

Den information som jag har blivit ombedd att lämna på blanketterna liknar den information som jag har blivit ombedd att lämna enligt FATCA. Varför är det annorlunda?

Även om du redan har lämnat information enligt den amerikanska regeringens Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) kan du fortfarande behöva lämna ytterligare information för CRS eftersom det är olika bestämmelser med olika krav.

FATCA är amerikansk lag och kräver att finansinstitut identifierar amerikanska personer och rapporterar i enlighet med lokala FATCA-bestämmelser, baserat på medborgarskap. CRS kräver att finansinstitut identifierar alla våra kunders skatterättsliga hemvist och i de flesta fall rapporterar information om kunder som är skatterättsligt hemmahörande utanför det land/den jurisdiktion där de har sina konton.

Jag bor i samma land/jurisdiktion som jag betalar skatt, så varför behöver jag ge FXCM dessa uppgifter?

Enligt CRS är FXCM juridiskt skyldiga att fastställa alla våra kunders skattemässiga hemviststatus, även om du är skattemässigt bosatt i samma land/jurisdiktion som där du har ditt konto.

Hur ofta måste jag lämna den här informationen?

När FXCM har en giltig självcertifiering i sin fil kommer du endast att bli ombedd att fylla i en ny när du uppdaterar viss information om ditt konto eller när vi tror att din rapporteringsbara status kan ha ändrats.

Jag har lämnat mina uppgifter till FXCM. Varför ber FXCM mig om styrkande dokument?

FXCM är skyldiga enligt lag att verifiera de uppgifter du har lämnat som en del av din självcertifiering. Vi kan komma att be dig om vissa bevis för ditt skatterättsliga hemvist som du deklarerat i din självcertifiering.

Kommer FXCM att respektera min dataintegritet?

FXCM respekterar varje individs rätt till integritet. Vi värdesätter vår relation med dig och vi är stolta över att upprätthålla lojalitet och respekt med varje enskild kund; all personlig information som samlas in av FXCM skyddas under stränga säkerhetsåtgärder. Vi kommer endast att lämna ut din information till relevanta skattemyndigheter om vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Var kan jag hitta ytterligare information och råd?

För ytterligare information om din skatterättsliga hemvist hänvisar vi till reglerna för skatterättslig hemvist som har offentliggjorts av varje nationell skattemyndighet. Du kan också läsa mer på OECD portal för automatiskt informationsutbyte.

Upplysningar

Referenser: Denna information är endast avsedd som referens, och att förlita sig på den information som finns här är inte ett alternativ till juridisk rådgivning från en advokat eller annan professionell juridisk tjänsteleverantör. Specifika frågor bör hänvisas till en extern jurist. FXCM tar inget ansvar för fel, felaktigheter eller utelämnanden; garanterar inte riktigheten, fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i detta material. FXCM tar inte ansvar för någon förlust, skada, inklusive utan begränsning till vinstförlust, som kan uppstå direkt eller indirekt genom användning av, eller tillit till informationen som finns här.