Forex-korgar

Handla med yen, USD och index för tillväxtmarknader. Spekulera på volatila instrument samtidigt som du minskar risken för exponering mot endast en valuta.

Indexkorgen

Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

This is a a pie chart showing the USDOLLAR Basket

Indexkorgen

Dollarindexkorgen (USDOLLAR) har utvecklats av handlare för handlare och gör det möjligt för dig att dra nytta av en appreciering eller depreciering av den amerikanska dollarn med exakt spårning och maximal likviditet.

Indexkorgen är utformad för att vara lika lätt att förstå som den är att handla med. Den återspeglar värdeförändringen för den amerikanska dollarn mätt mot en korg med de mest likvida valutorna i världen.

Dollarindexkorgen började den 1 januari 2011 med ett värde på 10 000. Den representerar en motsvarande position på 10 000 dollar i var och en av de valutor som ingår i den. Den stiger när dollarn stiger i förhållande till euron, det brittiska pundet och den australiska dollarn och sjunker när dollarn sjunker i värde jämfört med dessa valutor

JPYBasket - Yen-indexet

This is a a pie chart showing the JPY Basket

JPYBasket ("Yen-index") är ett riktmärke för japanska yen och är utformat för att återspegla JPY:s värdeförändring mot en korg av större världsvalutor. Indexet har utvecklats av FXCM.

JPYBasket började den 2 januari 2019 med en kurs på 10 000.
Det representerar en motsvarande ¥200 000-position i var och en av de valutor som ingår i dess komponenter för ett totalt startvärde på ¥1 000 000.

Den stiger när yenen stärks mot den amerikanska dollarn, euron, det brittiska pundet, den kanadensiska dollarn och den australiska dollarn och sjunker när yenen försvagas jämfört med dessa valutor.

För att indexet ska ha ett startvärde på 10 000 använder JPY-korgen en divisor på 100.

Om du till exempel köper 1 kontrakt och yenen därefter stärks och indexkursen ökar från 10 100 till 10 101, tjänar du exakt 100JPY för varje poängförändring (eller motsvarande värde i din kontobefattning).

EMBasket - indexet för tillväxtmarknader

This is a a pie chart showing the EMB Basket

EMBasket ("Emerging Markets Index") är ett riktmärke för tillväxtmarknader och är utformat för att återspegla värdeförändringen av USD mot en korg av mindre viktiga valutor i världen. Indexet har utvecklats av FXCM.

EMBasket började den 2 januari 2019 med ett värde på 10 000.

Det representerar en motsvarande position på 2 500 dollar i var och en av de valutor som ingår i den. Det stiger när dessa valutor stärks mot den amerikanska dollarn och sjunker när de försvagas

EMBasket är ett utmärkt sätt att spekulera i ofta volatila instrument samtidigt som man sänker risken med att ta exponering mot endast en valuta.

Upplysningar

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.