Avgifter och avgifter

Priskort

Vi strävar efter att vara tydliga när det gäller våra avgifter, så att du alltid vet vilka avgifter du får betala när du handlar med oss. Våra avgifter anges i vårt Priskort nedan, men vissa av våra kunder kan vara föremål för anpassade avgifter som inte beskrivs nedan. Kunder som omfattas av anpassade avgifter bör se i alla priskort, tillägg eller meddelanden som vi utfärdar till dem för att se vilka avgifter som är tillämpliga.