Företagskunder

FXCM erbjuder en mängd olika kontotyper för olika typer av investerare. För att vi ska kunna bestämma lämplig applikation, kryssa av rutorna som gäller för dig nedan.

Vilken kontotyp är rätt för mig?

Vänligen markera lämpliga rutor.

Kontrollera Behörighet
Upplysningar
1

CCY: förkortning av valuta.