Företagskunder

FXCM erbjuder en mängd olika kontotyper för olika typer av investerare. För att vi ska kunna bestämma lämplig applikation, kryssa av rutorna som gäller för dig nedan.

Vilken kontotyp är rätt för mig?

Vänligen markera lämpliga rutor.

Kontrollera Behörighet
Upplysningar
1

CCY: förkortning av valuta.

2

Direktivet om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU fastställde att FXCM ("Vi") vid tillhandahållande av finansiella tjänster måste begära att kunden ("du") tillhandahåller information om din kunskap och erfarenhet inom investeringsområdet avseende den specifika typen av produkt eller tjänst som erbjuds eller begärs, samt svara på frågeformuläret om din produktkunskap. Vi kommer då att bedöma om produkten eller tjänsten är lämplig för dig. Detta kallas "Lämplighetsbedömning".