Marknadsscanner

De bästa indikatorerna möter de bästa produkterna. Med FXCM:s Market Scanner får du ett snabbt sätt att granska Forex och CFD:er med hjälp av de tekniska parametrar du gillar bäst. Välj dina favoritindikatorer och tidsramar och skanna - vi ger dig de fem starkaste signalerna.

Expandera alla Kolla in alla
Styrka Symbol Signal Pris
Upplysningar

Market Scanner tar inte hänsyn till dina individuella personliga omständigheter och handelsmål. Därför bör den inte betraktas som en personlig rekommendation eller investeringsrådgivning. Tidigare resultat är inte vägledande för framtida resultat. Det finns ingen garanti för att systemen, handelsteknikerna, handelsmetoderna och/eller indikatorerna kommer att leda till vinster eller inte leda till förluster.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.