Planerade uppdateringar av marginalen

Vad är marginal?

Margin kan ses som en insättning i god tro som krävs för att upprätthålla öppna positioner. Detta är inte en avgift eller en transaktionskostnad, det är helt enkelt en del av ditt kontos eget kapital som avsätts och allokeras som en marginaldeposition. Hur mycket marginal du måste sätta in för varje valutapar varierar beroende på din hävstångsprofil, Läs mer

Hur ofta uppdateras marginalsäkerhetskraven för FX och CFD:er?

Marginalkraven kan ändras regelbundet för att ta hänsyn till förändringar i marknadsvolatilitet och aktuella växelkurser. Till exempel beräknas marginalkravet (MMR) för ett specifikt valutapar som en procentandel av det nominella värdet för ett sådant par. När växelkurserna för ett specifikt valutapar fluktuerar uppåt eller nedåt måste marginalkravet för det paret justeras. Som ett exempel kan nämnas att om euron stärks mot US-dollarn kommer det att krävas mer marginal för att hålla en EUR/USD-position på ett konto i US-dollar

FXCM räknar inte med mer än en uppdatering per månad, men extrema marknadsrörelser eller händelse-risker kan kräva oplanerade uppdateringar inom en månad. Uppdaterade marginalkrav kan också hittas i fönstret Simple Dealing Rates i Trading Station.

Hur ofta uppdateras marginalkraven för enskilda aktier, kryptovalutor och aktiekorgar?

Marginalkraven för Single Shares, Cryptocurrency-produkter och Stock Baskets uppdateras dagligen under marknadspausen men kan uppdateras intradag. Gå till nedanstående länkar för mer information eller öppna Trading Station för att se de senaste marginalkraven

Hur kan jag hantera min marginal?

Övervaka din användbara marginal noga och se till att den håller sig över noll. Vi rekommenderar en användbar marginal som är minst 80 % av ditt kontos eget kapital (användbar marginal plus använd marginal). För att öka din användbara marginal kan du:

  • Sätta in medel för att öka det egna kapitalet, eller
  • Stänga öppna positioner för att handla med mindre partistorlekar.
CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten.

Från och med ${ textDate(dateValue) }

Filtrera och sortera
Instrument MMR Effektivt
${ formatDate(currentDate) }
Nästa uppdatering
${ formatDate(upcomingDate) }
Förändring 1 FXCM Contract Equals
Upplysningar

Alla värden visas för 1K FX (eller) 1 Contract CFD. Ändringar kan ske under handelsdagen. Aktuella margin krav (per 1K lot) visas i fönstret Simple Dealing Rates i Trading Station. Historiska värden kommer att vara tillgängliga upp till 12 månader.