Hur kan vi hjälpa till?

Marginal med olika nivåer

MT4-konton hos FXCM använder en annan version av FXCM:s Tiered Margin eftersom MT4-plattformen hanterar marginalsäkerheten (likvidationen) på ett annat sätt än FXCM:s Trading Station-plattform. När du öppnar en position måste du avsätta en initial ingångsmarginal samt en underhållsmarginal. På grund…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}