Hur kan vi hjälpa till?

Marginal med olika nivåer

MT4-konton hos FXCM använder en annan version av FXCM:s Tiered Margin eftersom MT4-plattformen hanterar marginalsäkerheten (likvidationen) på ett annat sätt än FXCM:s Trading Station-plattform. När du öppnar en position måste du avsätta en initial ingångsmarginal samt en underhållsmarginal. På grund…