Hur kan vi hjälpa till?

Om jag har en marginalvarning, vad händer om marknaden rör sig tillbaka till min fördel?

Det sker en daglig underhållsmarginkontroll klockan 17:00 ET. Om marknaden har rört sig tillbaka till din fördel vid den tidpunkten så att din användbara underhållsmarginal (Usble Maint Mr) är större än 0, kommer din marginalstatus att återställas (MC = N). Du kan kontakta FXCM:s service- eller handelsdiskar om du vill att din marginal ska återställas tidigare.

När din kontostatus är återställd kommer ditt konto inte längre att vara på "close only" och du kommer att kunna placera nya positioner förutsatt att du har tillräckligt med tillgänglig marginal på ditt konto.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}