FXCM klagomål

Information om vårt klagomålsförfarande

FXCM strävar efter att ge våra kunder ett snabbt och rättvist svar på alla klagomål som du kan komma att framföra till oss. Detta kommer att utgöra varje formellt uttryck för missnöje avseende någon finansiell tjänsteverksamhet som tillhandahålls eller undanhålls av FXCM.

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse inom fem (5) dagar som bekräftar mottagandet av ditt klagomål och ett unikt referensnummer. Använd detta referensnummer i all framtida kommunikation om ditt klagomål med FXCM, den finansiella ombudsmannen och/eller CySEC.

FXCM kommer att skicka dig ett slutligt svar inom två (2) månader efter mottagandet av ditt klagomål. Om vi inte kan lösa ett klagomål inom två månader kommer FXCM att skicka dig ett väntande svar för att ge dig information om varför FXCM ännu inte kan lösa klagomålet och ange en tidsperiod inom vilken du kan förvänta dig en lösning. Denna tidsperiod får inte överstiga tre (3) månader från det att klagomålet lämnats in. För mer information hänvisas till FXCM:s Policy För Hantering Av Klagomål.

Hur man lämnar in ett klagomål

Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.

Så här lämnar du in en handelsförfrågan

Please complete the form below

Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.

Observera att alla förfrågningar som rör FXCM:s tillhandahållande av tjänster kan lämnas in via formuläret ovan. Sådana förfrågningar utgör inte formella klagomål eftersom de utgör allmänna frågor om tillhandahållandet av finansiella tjänster (t.ex. status för en handel, fråga om slippage etc.) i motsats till ett formellt missnöje med sådana tjänster. Trade Services-teamet kommer att granska din förfrågan och kontakta dig så snart som möjligt med en lösning.

Upplysningar

FXCM kommer att använda insamlade uppgifter för att tillhandahålla service, kontakta och skicka viktig information till dig. Om du vill veta mer kan du besöka vår Integritetspolicy.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}