FXCM klagomål

Information om vårt klagomålsförfarande

Hur man lämnar in ett klagomål

Information om vårt klagomålsförfarande

FXCM strävar efter att ge våra kunder ett snabbt och rättvist svar på alla klagomål som du kan komma att framföra till oss. Detta kommer att utgöra varje formellt uttryck för missnöje avseende någon finansiell tjänsteverksamhet som tillhandahålls eller undanhålls av FXCM.

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse inom fem (5) dagar som bekräftar mottagandet av ditt klagomål och ett unikt referensnummer. Använd detta referensnummer i all framtida kommunikation om ditt klagomål med FXCM, den finansiella ombudsmannen och/eller CySEC.

FXCM kommer att skicka dig ett slutligt svar inom två (2) månader efter mottagandet av ditt klagomål. Om vi inte kan lösa ett klagomål inom två månader kommer FXCM att skicka dig ett väntande svar för att ge dig information om varför FXCM ännu inte kan lösa klagomålet och ange en tidsperiod inom vilken du kan förvänta dig en lösning. Denna tidsperiod får inte överstiga tre (3) månader från det att klagomålet lämnats in. För mer information hänvisas till FXCM:s Policy För Hantering Av Klagomål.

Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.

 Formuläransökan

Så här lämnar du in en handelsförfrågan

På FXCM strävar vi efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som är resursstarka för att möta deras behov. Om du har en specifik förfrågan i samband med handelsutförande uppmuntras du att lämna in en handelsförfrågan. Du kan också kontakta vår kundtjänst för andra förfrågningar och frågor på https://www.fxcm.com/se/help/.

Vad du gör innan du skickar in en handelsförfrågan bör du ta del av nedanstående frågor och svar om handelsutförande, eftersom de kan hjälpa dig att lösa din förfrågan.

De tre vanligaste frågorna om handelsutförande

Vad är slippage och varför händer det?

Slippage är en faktor när man handlar på alla finansmarknader.

Slippage uppstår när marknaden gapar över priser eller när tillgänglig likviditet till ett visst pris har uttömts. Marknadsgap uppstår normalt under snabbt rörliga marknader när ett pris kan hoppa flera pips utan att handel sker till priser däremellan. På samma sätt har varje pris en tillgänglig likviditet. Om priset till exempel är 50 och det finns 1 miljon tillgänglig vid 50, kommer en order på 3 miljoner att glida ut, eftersom 3 miljoner är mer än den 1 miljon som finns tillgänglig vid priset 50.

Slippage kan vara negativt eller positivt.

Varför stämmer inte mitt handelsutförande med vad jag ser på diagrammet?

Du kan ändra tidszonen på dina diagram genom att klicka på System, Alternativ och Allmän handel. Redigera rullgardinsmenyn "Time Zone" (tidszon) och klicka på Apply (tillämpa).

Den tid som visas i kontoutdraget beror på servern. Om du kör ett kombinerat kontoutdrag via Trading Station, TS Web eller www.myfxcm.com kommer tiden som visas att vara:

  • USD-, CAD-, CHF-, NZD- och PLN-konton i New York-tid
  • Hongkongreal- och HKDReal01-konton i Hong Kong-tid
  • JPY-konton i Tokyo-tid
  • EUR- och GBP-konton i London-tid
  • AUD-konton i Sydney-tid

Varför öppnades/slöts min handel?

Överst på handelsplattformen klickar du på knappen Rapport för att se ditt kombinerade kontoutdrag. På kontoutdraget anger kolumnen "Condition" den ordertyp som stängde handeln. Kolumnen "Created By" anger var ordern har sitt ursprung. Om handeln till exempel skapades via en marknadsorder från dina inloggningsuppgifter kommer du att se "Mkt" i kolumnen "Condition" och ditt kontonummer kommer att anges i kolumnen "Created By". Om handeln stängdes via Margin Call kommer du att se "MC" i kolumnen "Condition" och FXCM-serverns namn kommer att anges i kolumnen "Created By".

För att se över risker för utförande och åtgärder för att hantera dem klicka här.

Om ovanstående punkter inte svarar på din fråga uppmanar vi dig att lämna in ett formulär för handelsförfrågan. Trade Services-teamet kommer då att kontakta dig så snart som möjligt med en lösning på din förfrågan. Under tiden kan du hantera handeln på det sätt som du anser lämpligt.

Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.

 Formuläransökan

Observera att alla förfrågningar som rör FXCM:s tillhandahållande av tjänster kan lämnas in via formuläret ovan. Sådana förfrågningar utgör inte formella klagomål eftersom de utgör allmänna frågor om tillhandahållandet av finansiella tjänster (t.ex. status för en handel, fråga om slippage etc.) i motsats till ett formellt missnöje med sådana tjänster. Trade Services-teamet kommer att granska din förfrågan och kontakta dig så snart som möjligt med en lösning.

Upplysningar

FXCM kommer att använda insamlade uppgifter för att tillhandahålla service, kontakta och skicka viktig information till dig. Om du vill veta mer kan du besöka vår Integritetspolicy.