FXCM-kulturen

Vår kultur definieras genom våra medarbetare och de tre kärnvärden som de förkroppsligar.

Kunden först

Vi börjar med att fokusera på kunderna där specialiserad expertis, uppmärksamhet på detaljer och uppföljning ses som viktiga aspekter i alla våra interaktioner.

Integritet

Vi gör det som är rätt för våra kunder, partner, anställda och alla andra intressenter.

Smidighet

Våra medarbetare är flexibla och trivs med att hantera förändrade branschtrender, affärsvillkor och kundernas krav. Tidigare erfarenheter och nytillkomna färdigheter ger självförtroende att gå vidare.

Vårt syfte

FXCM:s syfte är oförändrat under dess 20-åriga historia. Samarbeta med FX- och CFD-handlare vid varje samtal, klick eller tryck.

Vår strategi

Vår strategi är att fortsätta att utveckla vårt mäklarföretag genom att göra det enklare, snabbare och mer tillfredsställande för alla parter som interagerar med FXCM

Livet på FXCM

En stor del av FXCM:s personal har arbetat här under minst hälften av FXCM:s 20-åriga historia och kan intyga fyra viktiga ideal om att arbeta på FXCM.

Diversified Workplace

Mångfald är invävt i vårt företags väv eftersom vi förlitar oss på mycket olika team av människor som berikar FXCM med nya perspektiv, samarbetslösningar och okonventionella sätt att tänka. Även om vi sitter på sex kontinenter samlas vi varje dag för att arbeta som en enda person.

Resilient People

Vi har en stark övertygelse om att motståndskraft är en viktig indikator på långsiktig framgång för våra medarbetare. Motståndskraftiga människor tar sig i förtroende an uppgiften trots utmaningar eller betydande förändringar i verksamheten.

Transparens

Vi strävar efter öppenhet både internt och externt. Öppenhet möjliggör en aktiv tvåvägskommunikation med kollegor för att utbyta idéer och tankar, vilket ger ömsesidig respekt och förtroende hos kollegorna.

Meritokrati vinner

Vi värdesätter en meritokrati där de mest kompetenta personerna och idéerna har möjlighet att lyckas. För att uppnå detta främjar vi en politik med öppna dörrar som säkerställer att både människor och idéer har direkt tillgång till dem som kan försvara deras sak.

Om du vill gå med i vårt team och uppleva livet på FXCM kan du besöka vårt Career Centre.