FXCM CFD-utgångar

Sist uppdaterad: 2024-07-24 10:07:27 GMT

USOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 19-aug-24

Kommande

okt-24 19-sep-24

Föregående

aug-24 19-jul-24

UKOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 30-jul-24

Kommande

okt-24 29-aug-24

Föregående

aug-24 27-jun-24

NGAS

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

aug-24 25-jul-24

Kommande

sep-24 26-aug-24

Föregående

jul-24 24-jun-24

LCattleF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-24 20-sep-24

Kommande

dec-24 22-nov-24

Föregående

aug-24 19-jul-24

HeatingOilF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

aug-24 29-jul-24

Kommande

sep-24 28-aug-24

Föregående

jul-24 26-jun-24

GasolineF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

aug-24 29-jul-24

Kommande

sep-24 28-aug-24

Föregående

jul-24 26-jun-24

SOYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 23-aug-24

Kommande

nov-24 24-okt-24

Föregående

aug-24 24-jul-24

CORNF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 23-aug-24

Kommande

dec-24 22-nov-24

Föregående

jul-24 21-jun-24

WHEATF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 16-aug-24

Kommande

dec-24 15-nov-24

Föregående

jul-24 14-jun-24

Copper

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 28-aug-24

Kommande

dec-24 27-nov-24

Föregående

jul-24 26-jun-24

BUND

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 05-sep-24

Kommande

dec-24 05-dec-24

Föregående

jun-24 05-jun-24

VOLX

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

aug-24 20-aug-24

Kommande

sep-24 17-sep-24

Föregående

jul-24 16-jul-24

2USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 28-aug-24

Kommande

dec-24 27-nov-24

Föregående

jun-24 29-maj-24

5USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 28-aug-24

Kommande

dec-24 27-nov-24

Föregående

jun-24 29-maj-24

10USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 28-aug-24

Kommande

dec-24 27-nov-24

Föregående

jun-24 29-maj-24

Bobl

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 05-sep-24

Kommande

dec-24 05-dec-24

Föregående

jun-24 05-jun-24

Schatz

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 05-sep-24

Kommande

dec-24 05-dec-24

Föregående

jun-24 05-jun-24

FED30D

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jul-24 29-jul-24

Kommande

aug-24 28-aug-24

Föregående

jun-24 26-jun-24

EURIBOR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 12-sep-24

Kommande

dec-24 12-dec-24

Föregående

jun-24 13-jun-24

SONIA3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 13-sep-24

Kommande

sep-24 13-dec-24

Föregående

mar-24 14-jun-24

IBHY

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

aug-24 30-jul-24

Kommande

sep-24 30-aug-24

Föregående

jul-24 27-jun-24

CarbonF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-25 13-dec-24

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

jan-24 14-dec-23

CoffeeNYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-24 12-aug-24

Kommande

dec-24 08-nov-24

Föregående

jul-24 10-jun-24

SugarNYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-24 23-sep-24

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

jul-24 21-jun-24

Viktiga anmärkningar om Expiration

Öppna positioner på 'FXCM Expiration'-datumet kommer att stängas under marknadsavbrottet till vårt bud/erbjudandepris från marknadsavslutningen vid ungefär 17:00 EST**
Alla väntande Entry order och Stop/Limit order som är associerade med kontraktet som löper ut kommer att annulleras. När ett kontrakt löper ut kommer alla flytande P/L vid den tidpunkten att realiseras.
** Förfallspris tas 15 minuter tidigare på fredagar då marknaden stängs cirka 16:45 EST Bund Förfallspris tas alltid en timme tidigare då marknaden stängs för BUND cirka 16:00 EST Dagligen.
Senast uppdaterad: 1 maj 2020