FXCM CFD-utgångar

Sist uppdaterad: 2024-04-21 12:04:19 GMT

USOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 20-maj-24

Kommande

jul-24 19-jun-24

Föregående

maj-24 19-apr-24

UKOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 29-apr-24

Kommande

jul-24 30-maj-24

Föregående

maj-24 27-mar-24

NGAS

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 24-apr-24

Kommande

jun-24 27-maj-24

Föregående

apr-24 22-mar-24

LCattleF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 24-maj-24

Kommande

aug-24 19-jul-24

Föregående

apr-24 22-mar-24

HeatingOilF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 26-apr-24

Kommande

jun-24 29-maj-24

Föregående

apr-24 26-mar-24

GasolineF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 26-apr-24

Kommande

jun-24 29-maj-24

Föregående

apr-24 26-mar-24

SOYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 23-apr-24

Kommande

jul-24 21-jun-24

Föregående

mar-24 22-feb-24

CORNF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 23-apr-24

Kommande

jul-24 21-jun-24

Föregående

mar-24 22-feb-24

WHEATF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jul-24 14-jun-24

Kommande

sep-24 16-aug-24

Föregående

maj-24 16-apr-24

Copper

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 26-apr-24

Kommande

jul-24 26-jun-24

Föregående

mar-24 27-feb-24

BUND

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 05-jun-24

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

mar-24 06-mar-24

VOLX

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 21-maj-24

Kommande

jun-24 17-jun-24

Föregående

apr-24 16-apr-24

2USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 29-maj-24

Kommande

sep-24 28-aug-24

Föregående

mar-24 27-feb-24

5USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 29-maj-24

Kommande

sep-24 28-aug-24

Föregående

mar-24 27-feb-24

10USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 29-maj-24

Kommande

sep-24 28-aug-24

Föregående

mar-24 27-feb-24

Bobl

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 05-jun-24

Kommande

sep-24 05-sep-24

Föregående

mar-24 06-mar-24

Schatz

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 05-jun-24

Kommande

sep-24 05-sep-24

Föregående

mar-24 06-mar-24

FED30D

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

apr-24 26-apr-24

Kommande

maj-24 29-maj-24

Föregående

mar-24 26-mar-24

EURIBOR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-24 13-jun-24

Kommande

sep-24 12-sep-24

Föregående

mar-24 14-mar-24

SONIA3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-24 14-jun-24

Kommande

jun-24 13-sep-24

Föregående

dec-23 15-mar-24

IBHY

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 29-apr-24

Kommande

jun-24 30-maj-24

Föregående

apr-24 28-mar-24

CarbonF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-25 13-dec-24

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

jan-24 14-dec-23

CoffeeNYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jul-24 10-jun-24

Kommande

sep-24 12-aug-24

Föregående

maj-24 12-apr-24

SugarNYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-24 23-apr-24

Kommande

jul-24 21-jun-24

Föregående

mar-24 22-feb-24

Viktiga anmärkningar om Expiration

Öppna positioner på 'FXCM Expiration'-datumet kommer att stängas under marknadsavbrottet till vårt bud/erbjudandepris från marknadsavslutningen vid ungefär 17:00 EST**
Alla väntande Entry order och Stop/Limit order som är associerade med kontraktet som löper ut kommer att annulleras. När ett kontrakt löper ut kommer alla flytande P/L vid den tidpunkten att realiseras.
** Förfallspris tas 15 minuter tidigare på fredagar då marknaden stängs cirka 16:45 EST Bund Förfallspris tas alltid en timme tidigare då marknaden stängs för BUND cirka 16:00 EST Dagligen.
Senast uppdaterad: 1 maj 2020