FXCM CFD-utgångar

Sist uppdaterad: 2023-03-23 12:03:07 GMT

USOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-23 19-apr-23

Kommande

jun-23 19-maj-23

Föregående

apr-23 20-mar-23

UKOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-23 30-mar-23

Kommande

jun-23 27-apr-23

Föregående

apr-23 27-feb-23

NGAS

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

apr-23 27-mar-23

Kommande

maj-23 24-apr-23

Föregående

mar-23 22-feb-23

LCattleF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 19-maj-23

Kommande

aug-23 21-jul-23

Föregående

apr-23 17-mar-23

HeatingOilF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

apr-23 29-mar-23

Kommande

maj-23 26-apr-23

Föregående

mar-23 24-feb-23

GasolineF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

apr-23 29-mar-23

Kommande

maj-23 26-apr-23

Föregående

mar-23 24-feb-23

SOYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-23 20-apr-23

Kommande

jul-23 23-jun-23

Föregående

mar-23 07-feb-23

CORNF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-23 06-apr-23

Kommande

jul-23 23-jun-23

Föregående

mar-23 06-feb-23

WHEATF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-23 14-apr-23

Kommande

jul-23 16-jun-23

Föregående

mar-23 14-feb-23

Copper

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

maj-23 26-apr-23

Kommande

jul-23 28-jun-23

Föregående

mar-23 24-feb-23

BUND

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 07-jun-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

mar-23 07-mar-23

VOLX

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

apr-23 18-apr-23

Kommande

maj-23 16-maj-23

Föregående

mar-23 21-mar-23

2USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 29-maj-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

mar-23 24-feb-23

5USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 29-maj-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

mar-23 24-feb-23

10USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 29-maj-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

mar-23 24-feb-23

Bobl

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 07-jun-23

Kommande

sep-23 06-sep-23

Föregående

mar-23 07-mar-23

Schatz

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 06-jun-23

Kommande

sep-23 05-sep-23

Föregående

mar-23 06-mar-23

FED30D

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 29-mar-23

Kommande

apr-23 26-apr-23

Föregående

feb-23 24-feb-23

EURIBOR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-23 15-jun-23

Kommande

sep-23 14-sep-23

Föregående

mar-23 09-mar-23

SONIA3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 16-jun-23

Kommande

jun-23 15-sep-23

Föregående

dec-22 10-mar-23

IBHY

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

apr-23 30-mar-23

Kommande

maj-23 27-apr-23

Föregående

mar-23 27-feb-23

Viktiga anmärkningar om Expiration

Öppna positioner på 'FXCM Expiration'-datumet kommer att stängas under marknadsavbrottet till vårt bud/erbjudandepris från marknadsavslutningen vid ungefär 17:00 EST**
Alla väntande Entry order och Stop/Limit order som är associerade med kontraktet som löper ut kommer att annulleras. När ett kontrakt löper ut kommer alla flytande P/L vid den tidpunkten att realiseras.
** Förfallspris tas 15 minuter tidigare på fredagar då marknaden stängs cirka 16:45 EST Bund Förfallspris tas alltid en timme tidigare då marknaden stängs för BUND cirka 16:00 EST Dagligen.
Senast uppdaterad: 1 maj 2020

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}