FXCM CFD-utgångar

Sist uppdaterad: 2023-09-23 03:09:20 GMT

USOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

nov-23 19-okt-23

Kommande

dec-23 17-nov-23

Föregående

okt-23 19-sep-23

UKOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

nov-23 28-sep-23

Kommande

dec-23 30-okt-23

Föregående

okt-23 30-aug-23

NGAS

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-23 25-sep-23

Kommande

nov-23 25-okt-23

Föregående

sep-23 25-aug-23

LCattleF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 17-nov-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

okt-23 22-sep-23

HeatingOilF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-23 27-sep-23

Kommande

nov-23 27-okt-23

Föregående

sep-23 29-aug-23

GasolineF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-23 27-sep-23

Kommande

nov-23 27-okt-23

Föregående

sep-23 29-aug-23

SOYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

nov-23 24-okt-23

Kommande

jan-24 22-dec-23

Föregående

sep-23 24-aug-23

CORNF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 23-nov-23

Kommande

mar-24 22-feb-24

Föregående

sep-23 24-aug-23

WHEATF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 16-nov-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

sep-23 17-aug-23

Copper

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 28-nov-23

Kommande

mar-24 27-feb-24

Föregående

sep-23 29-aug-23

BUND

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 06-dec-23

Kommande

mar-24 06-mar-24

Föregående

sep-23 06-sep-23

VOLX

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-23 17-okt-23

Kommande

nov-23 14-nov-23

Föregående

sep-23 19-sep-23

2USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 28-nov-23

Kommande

mar-24 27-feb-24

Föregående

sep-23 29-aug-23

5USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 28-nov-23

Kommande

mar-24 27-feb-24

Föregående

sep-23 29-aug-23

10USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 28-nov-23

Kommande

mar-24 27-feb-24

Föregående

sep-23 29-aug-23

Bobl

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 06-dec-23

Kommande

mar-24 06-mar-24

Föregående

sep-23 06-sep-23

Schatz

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 05-dec-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

sep-23 05-sep-23

FED30D

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-23 27-sep-23

Kommande

okt-23 27-okt-23

Föregående

aug-23 29-aug-23

EURIBOR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 14-dec-23

Kommande

mar-24 14-mar-24

Föregående

sep-23 14-sep-23

SONIA3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-23 15-dec-23

Kommande

dec-23 15-mar-24

Föregående

jun-23 15-sep-23

IBHY

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-23 28-sep-23

Kommande

nov-23 30-okt-23

Föregående

sep-23 30-aug-23

CarbonF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-24 14-dec-23

Kommande

Kommer att meddelas

CoffeeNYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-23 09-nov-23

Kommande

mar-24 09-feb-24

SugarNYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-24 22-feb-24

Kommande

maj-24 23-apr-24

Viktiga anmärkningar om Expiration

Öppna positioner på 'FXCM Expiration'-datumet kommer att stängas under marknadsavbrottet till vårt bud/erbjudandepris från marknadsavslutningen vid ungefär 17:00 EST**
Alla väntande Entry order och Stop/Limit order som är associerade med kontraktet som löper ut kommer att annulleras. När ett kontrakt löper ut kommer alla flytande P/L vid den tidpunkten att realiseras.
** Förfallspris tas 15 minuter tidigare på fredagar då marknaden stängs cirka 16:45 EST Bund Förfallspris tas alltid en timme tidigare då marknaden stängs för BUND cirka 16:00 EST Dagligen.
Senast uppdaterad: 1 maj 2020