FXCM CFD-utgångar

Sist uppdaterad: 2022-12-09 08:12:19 GMT

USOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-23 19-dec-22

Kommande

feb-23 19-jan-23

Föregående

dec-22 18-nov-22

UKOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

feb-23 28-dec-22

Kommande

mar-23 30-jan-23

Föregående

jan-23 29-nov-22

NGAS

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-23 23-dec-22

Kommande

feb-23 25-jan-23

Föregående

dec-22 24-nov-22

LCattleF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

feb-23 17-jan-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

dec-22 18-nov-22

HeatingOilF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-23 29-dec-22

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

dec-22 29-nov-22

GasolineF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-23 29-dec-22

Kommande

feb-23 27-jan-23

Föregående

dec-22 29-nov-22

SOYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-23 23-dec-22

Kommande

mar-23 07-feb-23

Föregående

nov-22 24-okt-22

CORNF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 06-feb-23

Kommande

maj-23 06-apr-23

Föregående

dec-22 23-nov-22

WHEATF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 14-feb-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

dec-22 16-nov-22

Copper

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 24-feb-23

Kommande

maj-23 26-apr-23

Föregående

dec-22 28-nov-22

BUND

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 07-mar-23

Kommande

jun-23 07-jun-23

Föregående

dec-22 07-dec-22

VOLX

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-22 20-dec-22

Kommande

jan-23 17-jan-23

Föregående

nov-22 15-nov-22

2USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 24-feb-23

Kommande

jun-23 29-maj-23

Föregående

dec-22 28-nov-22

5USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 24-feb-23

Kommande

jun-23 29-maj-23

Föregående

dec-22 28-nov-22

10USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 24-feb-23

Kommande

jun-23 29-maj-23

Föregående

dec-22 28-nov-22

Bobl

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 07-mar-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

dec-22 07-dec-22

Schatz

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

mar-23 06-mar-23

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

dec-22 06-dec-22

FED30D

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-22 28-dec-22

Kommande

jan-23 27-jan-23

Föregående

nov-22 28-nov-22

EURIBOR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-22 15-dec-22

Kommande

mar-23 09-mar-23

Föregående

sep-22 15-sep-22

EURDLR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

dec-22 15-dec-22

Kommande

Kommer att meddelas

Föregående

okt-22 13-okt-22

SONIA3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 16-dec-22

Kommande

dec-22 10-mar-23

Föregående

jun-22 16-sep-22

IBHY

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jan-23 30-dec-22

Kommande

feb-23 30-jan-23

Föregående

dec-22 29-nov-22

Viktiga anmärkningar om Expiration

Öppna positioner på 'FXCM Expiration'-datumet kommer att stängas under marknadsavbrottet till vårt bud/erbjudandepris från marknadsavslutningen vid ungefär 17:00 EST**
Alla väntande Entry order och Stop/Limit order som är associerade med kontraktet som löper ut kommer att annulleras. När ett kontrakt löper ut kommer alla flytande P/L vid den tidpunkten att realiseras.
** Förfallspris tas 15 minuter tidigare på fredagar då marknaden stängs cirka 16:45 EST Bund Förfallspris tas alltid en timme tidigare då marknaden stängs för BUND cirka 16:00 EST Dagligen.
Senast uppdaterad: 1 maj 2020

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}