FXCM CFD-utgångar

Sist uppdaterad: 2022-08-15 08:08:45 GMT

USOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 19-aug-22

Kommande

okt-22 19-sep-22

Föregående

aug-22 19-jul-22

UKOil

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

okt-22 30-aug-22

Kommande

nov-22 29-sep-22

Föregående

sep-22 28-jul-22

NGAS

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 25-aug-22

Kommande

okt-22 26-sep-22

Föregående

aug-22 25-jul-22

SOYF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 24-aug-22

Kommande

nov-22 24-okt-22

Föregående

aug-22 27-jul-22

CORNF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 24-aug-22

Kommande

dec-22 23-nov-22

Föregående

jul-22 28-jun-22

WHEATF

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 17-aug-22

Kommande

dec-22 16-nov-22

Föregående

jul-22 28-jun-22

Copper

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 29-aug-22

Kommande

dec-22 28-nov-22

Föregående

jul-22 28-jun-22

BUND

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 07-sep-22

Kommande

dec-22 07-dec-22

Föregående

jun-22 07-jun-22

VOLX

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

aug-22 16-aug-22

Kommande

sep-22 20-sep-22

Föregående

jul-22 19-jul-22

2USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 23-sep-22

Kommande

dec-22 23-dec-22

Föregående

jun-22 29-jun-22

5USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 23-sep-22

Kommande

dec-22 23-dec-22

Föregående

jun-22 29-jun-22

10USNote

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 14-sep-22

Kommande

dec-22 13-dec-22

Föregående

jun-22 20-jun-22

Bobl

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 07-sep-22

Kommande

dec-22 07-dec-22

Schatz

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 06-sep-22

Kommande

dec-22 06-dec-22

FED30D

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

aug-22 29-aug-22

Kommande

sep-22 28-sep-22

Föregående

jul-22 27-jul-22

EURIBOR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 15-sep-22

Kommande

dec-22 15-dec-22

EURDLR3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 15-sep-22

Kommande

okt-22 13-okt-22

Föregående

aug-22 11-aug-22

SONIA3M

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

jun-22 16-sep-22

Kommande

sep-22 16-dec-22

IBHY

Terminer Månad FXCM Exp

Aktuell

sep-22 30-aug-22

Kommande

okt-22 29-sep-22

Föregående

aug-22 28-jul-22

Viktiga anmärkningar om Expiration

Öppna positioner på 'FXCM Expiration'-datumet kommer att stängas under marknadsavbrottet till vårt bud/erbjudandepris från marknadsavslutningen vid ungefär 17:00 EST**
Alla väntande Entry order och Stop/Limit order som är associerade med kontraktet som löper ut kommer att annulleras. När ett kontrakt löper ut kommer alla flytande P/L vid den tidpunkten att realiseras.
** Förfallspris tas 15 minuter tidigare på fredagar då marknaden stängs cirka 16:45 EST Bund Förfallspris tas alltid en timme tidigare då marknaden stängs för BUND cirka 16:00 EST Dagligen.
Senast uppdaterad: 1 maj 2020

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}