Spreadna Kostnader

  • Börja handla med NOLL provisioner1
  • Större rabatter för aktiva handlare
Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Upplysningar
1

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Prisarbitragestrategier är förbjudna och FXCM bestämmer, efter eget gottfinnande, vad som innefattar en prisarbitragestrategi. Spreads är variabla och kan komma att fördröjas. Hävstångseffekten för FX och CFDS varierar per instrument. Större valutapar har en standardnivå på 30:1, icke-stora valutapar, guld och större index har en standardnivå på 20:1, andra råvaror än guld och icke-stora aktieindex har en standardnivå på 10:1, enskilda aktier och andra referensvärden har en standardnivå på 5:1 och kryptovalutor har en standardnivå på 2:1.

De genomsnittliga spreads som visas för US30, NAS100, GER30, SPX500, UK100 och AUS200 gäller endast under högsäsong (7:00-21:00 GMT). Från och med den 12 september 2021 är dessa instrument öppna utanför rusningstid (0:30-7:00 GMT). Spreaden kan öka under lågsäsong, för mer information om handelstider och spreadar kan du besöka FXCM Hjälp.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.