Hur kan vi hjälpa till?

Med Tiered Margin, vad är likvidationsnivån på ett MT4-konto?

Likvidationsnivån är fastställd till 50 % av kravet på ingångs-/underhållsmarginal. Detta innebär att om ditt kontos eget kapital sjunker under 50 % av den initiala marginalsäkerheten som krävs, kommer kontot att få ett marginalsäkerhetskrav och affärer kommer att stängas i den ordning som förlusten är stor, från den största flytande förlusten till den minsta flytande förlusten, som registrerats i kolumnen "Profit" vid tidpunkten för marginalsäkerhetskravet.

Låt oss titta på ett exempel:

  • Ditt eget kapital på kontot är 2 000,00 USD.

  • Du placerar en lång 10K USDJPY-position, vilket kräver 300,00 USD i initialmarginal och 1 USD per pip.

    • Observera att uppdaterade kurser kan hittas i kolumnen MMR i fönstret Enkel Hanteringspriser i Trading Station.
  • Marginalvarning träder i kraft om ditt eget kapital sjunker under 300,00 (underhållsmarginal). Din likvidationsmarginal utlöses när kontots eget kapital sjunker under 150,00 USD (300 x 0,50 % = 150). Detta återspeglas som 50 % marginal i MT4-terminalens Trade-flik. På MT4-terminalens Trade-flik kommer kontoinformationen att markeras med rött när marginalnivån sjunker under 100 % (se nedan för ett exempel).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}