Hur kan vi hjälpa till?

Med Tiered Margin, när kommer mina positioner att likvideras på MT4?

På MT4-plattformen kommer din största förlorande position (i termer av p/l) att likvideras om marginalnivån sjunker under 50 %.

Det är viktigt att notera att detta skiljer sig från hur positioner likvideras på Trading Station. Klicka här för att se hur likvidation/marginalupprop behandlas på Trading Station-konton.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}