Hur kan vi hjälpa till?

När kommer mina positioner att likvideras på Trading Station med Tiered Margin?

Om ditt kontos eget kapital når likvidationsnivån (användbar marginal) eller lägre, kommer alla öppna positioner att likvideras omedelbart.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}