Hur kan vi hjälpa till?

Hur fungerar Tiered Margin på ett FXCM MT4-konto?

MT4-konton hos FXCM använder en annan version av FXCM:s Tiered Margin eftersom MT4-plattformen hanterar marginalsäkerheten (likvidationen) på ett annat sätt än FXCM:s Trading Station-plattform.

När du öppnar en position måste du avsätta en initial ingångsmarginal samt en underhållsmarginal. På grund av en plattformsbegränsning på MT4 finns det dock inga popup-meddelanden på plattformen när din fria marginal är på noll eller mindre.

Även om ingångs-/underhålls- och likvidationsmarginalnivåerna är desamma som för Trading Station-konton bör kunder som handlar med MT4 se till att de förstår tre viktiga siffror inom plattformen:

  • [Eget kapital] är det "flytande" värdet av medel på kontot, inklusive vinster och förluster på öppna positioner.

  • [Margin] är Used Maintenance Margin, detta är det belopp som för närvarande används för att upprätthålla öppna positioner. Om det egna kapitalet sjunker under 50 % av marginalen kommer den position som har den största förlusten att stängas, denna process upprepas om det egna kapitalet når eller förblir under 50 % av marginalen.

  • [Free Margin] är användbar underhållsmarginal. När detta värde är noll eller mindre utlöses marginalvarningen och ytterligare positioner kan inte öppnas.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}