Hur kan vi hjälpa till?

Hur fungerar Tiered Margin på FXCM Trading Station-konton?

FXCM-konton använder ett Tiered Margin-system som består av en Entry/Maintenance-marginal och en Liquidation Margin.

Entry/Maintenance Marginal - Den initiala insättningen i god tro eller säkerhet som avsätts för att öppna och sedan upprätthålla en position. På Trading Station-plattformen kallas detta för MMR. Den totala underhållsmarginalen som för närvarande används för öppna positioner kallas använd underhållsmarginal.

Likvidationsmarginal (Minimum Required Margin) - Om ditt kontos eget kapital sjunker under denna nivå stängs alla positioner. Likvidationsmarginalen är 50 % av MMR. På TS-plattformen kallas den totala likvidationsmarginalen som för närvarande används för öppna positioner för använd marginal

Om kontots eget kapital sjunker under underhållsnivån men stannar över likvidationsnivån kommer du att ange en Margin Warning och inte kunna öppna någon ny position.

Kontots eget kapital kan ökas genom insättning av ytterligare medel, hantering av öppna positioner eller en gynnsam vändning på marknaden.

Om ditt konto skulle hamna under likvidationsmarginalkravet kommer alla positioner att stängas omedelbart till bästa tillgängliga pris.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}