Hur kan vi hjälpa till?

CFD:er för enskilda aktier

Sida 1 av 3

Aktiekorgar kan behöva ombalanseras när någon av korgens komponenter genomgår vissa företagsåtgärder, t.ex. men inte begränsat till avnoteringar, aktieuppdelningar och avknoppningar. På grund av interna likviditets- eller prisöverväganden eller om en komponent har sjunkit med 90 % från startkursen kan…

Spinoff-behandlingen kan variera beroende på den underliggande händelsen Om en avknoppning resulterar i en rätt till aktier kommer FXCM att försöka behandla sådana företagsåtgärder på samma sätt som Stock Dividend Treatment. Om FXCM av någon anledning inte kan replikera den…

Observera att utöver en vanlig avnotering är nedanstående behandling också relevant när ett förvärv eller en sammanslagning leder till att en aktie avnoteras. Instrumentet kommer att ställas in på "endast stängning" strax före dagen för företagsåtgärden. Kunderna kan hantera sina…

Alla positioner kommer att stängas vid dagens slutkurs. Eventuella rörliga vinster eller förluster kommer att realiseras. Positionerna öppnas sedan automatiskt på nytt till en justerad öppen kurs och positionsstorlek, för att behålla samma nominella värde som den stängda positionen Om…

De underliggande aktierna för AU-aktier handlas på ASX. De kan identifieras med en .au i slutet av tickersymbolen. **Handlingstider (GMT)** Vänligen [**klicka här**][1] för handelstider Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras…

De underliggande aktierna för HK-aktier handlas på HKEX. De kan identifieras med .hk i slutet av tickersymbolen. Handlingstider (GMT) Vänligen klicka här för handelstider Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras på…