Hur kan vi hjälpa till?

CFD:er för enskilda aktier

Sida 1 av 3

De underliggande aktierna för JP Aktier handlas på Tokyobörsen. De kan identifieras med ett .jp i slutet av tickersymbolen. Handelstider Klicka här för handelstider Observera dock att tiderna kan komma att ändras på grund av sommartid. Eventuella semestertider kommer att…

De underliggande värdepappren för USA aktier (24 timmar) handlas antingen på NASDAQ eller NYSE. De kan identifieras med ett .ext i slutet av tickersymbolen. USA Aktier vs USA Aktier (24 Timmar) Olika handelstider ".us" instrument handlas endast under normala marknadstider:…

Aktiekorgar kan behöva ombalanseras när någon av korgens komponenter genomgår vissa företagsåtgärder, t.ex. men inte begränsat till avnoteringar, aktieuppdelningar och avknoppningar. På grund av interna likviditets- eller prisöverväganden eller om en komponent har sjunkit med 90 % från startkursen kan…

Spinoff-behandlingen kan variera beroende på den underliggande händelsen Om en avknoppning resulterar i en rätt till aktier kommer FXCM att försöka behandla sådana företagsåtgärder på samma sätt som Stock Dividend Treatment. Om FXCM av någon anledning inte kan replikera den…

Observera att utöver en vanlig avnotering är nedanstående behandling också relevant när ett förvärv eller en sammanslagning leder till att en aktie avnoteras. Instrumentet kommer att ställas in på "endast stängning" strax före dagen för företagsåtgärden. Kunderna kan hantera sina…

Alla positioner kommer att stängas vid dagens slutkurs. Eventuella rörliga vinster eller förluster kommer att realiseras. Positionerna öppnas sedan automatiskt på nytt till en justerad öppen kurs och positionsstorlek, för att behålla samma nominella värde som den stängda positionen Om…

De underliggande aktierna för AU-aktier handlas på ASX. De kan identifieras med en .au i slutet av tickersymbolen. **Handlingstider (GMT)** Vänligen [**klicka här**][1] för handelstider Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras…