Hur kan vi hjälpa till?

Produktguide

Sida 1 av 6

Det underliggande instrumentet för LCattleF är terminskontraktet för levande nötkreatur. Live Cattle Futures är utformad för handlare att säkra/spekulera prisrörelsen för marknadsberedda nötkreatur, vilket kan påverkas av väder, andra råvarupriser, t.ex. sojabönor och konsumentinkomster etc. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för HeatingOilF är terminskontraktet för eldningsolja. Eldningsolja är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, som används för uppvärmning av bostäder. Priset påverkas av säsong, väder, konsumtion och även leverans av naturgas, som är en ersättning för…

Det underliggande instrumentet för GasolineF är Bensinterminskontraktet. Bensin, det primära bränslet för de flesta bilar, är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, och dess terminsprodukt erbjuder handlare ett sätt att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella marginalkrav, besök…

Ether och Bitcoin är två av de mest populära kryptovalutorna med störst marknadskapital. ETH/BTC är ett kryptokryptokrysspar som representerar värdet av Ether i förhållande till Bitcoin. Handlingstider Vänligen klicka här för handelstider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund…

SONIA3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month SONIA Index Futures, som är en kontantavräknad future baserad på räntan på en tre månaders insättning i pund sterling. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren…

Det underliggande Schatz-instrumentet är EUREX Euro Schatz Futures. Euro Schatz betecknas som kortsiktigt förfall av den tyska skulden, som är en av de mest omsatta räntebärande värdepappren i världen. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan…

IBHY:s underliggande instrument är Cboe High Yield Corporate Bond Index Futures, som är utformat för att återspegla utvecklingen av högränteföretagens skuldsättning i USD och erbjuder en bred täckning av universumet för högränteföretagens likvida obligationer i USD Marginkrav Marginkrav kan skilja…

FED30D:s underliggande instrument är CME 30 Day Federal Funds Futures. Termen federal funds rate hänvisar till den målränta som fastställs av Federal Open Market Committee (FOMC). 30-dagars Fed Funds Futures är ett av de mest använda verktygen för att säkra…

EURIBOR3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month Euribor Futures, som är en kontantavräknad future baserad på EMMI:s EURIBOR-ränta för tre månaders inlåning. Euribor är ett riktmärke för penningmarknaden i euro Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och…

EURDLR3M:s underliggande instrument är CME 3 Month Eurodollar Futures. Eurodollar avser inlåning i amerikanska dollar hos utländska banker eller utländska filialer till amerikanska banker. Eurodollar-futures är ett verktyg för handlare för att spekulera i framtida ränteförändringar **Marginkrav*** Marginkrav kan skilja…

Bobls underliggande instrument är EUREX Euro Bobl Futures. Euro Bobl betecknas som medelfristiga till förfallna av den tyska skulden, som är ett av de mest omsatta räntebärande värdepapperen i världen **Marginkrav*** Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och…

Det underliggande instrumentet för 10USNote är CME US 10-År T-Note Futures. Treasury Notes, förkortat T-Notes, kallas medelfristiga för att mogna av de statligt emitterade värdepapperen. 10-År T-Notes är en av de mest omsatta statspapper som backas upp av den amerikanska…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}