Hur kan vi hjälpa till?

Produktguide

Sida 1 av 7

Det underliggande instrumentet för ZincSpot är LME ZINC FUTURE. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Zink används i stor utsträckning vid produktion av kemikalier, medicin och batterier. De största producenterna av zink är Kina, Peru och Australien.…

Det underliggande instrumentet för NickelSpot är LME NICKEL FUTURE. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Nickel är en av de viktigaste beståndsdelarna i produktionen av rostfritt stål och andra legeringar. De största producenterna av nickel är Indonesien,…

Det underliggande instrumentet för LeadSpot är LME LEAD FUTURE. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Bly är ett mjukt metalliskt element och 80% av den moderna blyanvändningen är i produktionen av batterier. De största producenterna av bly…

Det underliggande instrumentet för AlumSpot är LME PRI ALUM FUTR. Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Aluminium används i stor utsträckning inom flyg- och rymdindustrin, i bilar och som byggnadsmaterial. Den här Futures-produkten gör det möjligt för…

Det underliggande instrumentet för CoffeeNYF är Coffee-New York (Arabica) Terminskontrakt. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Kaffe är en mjuk råvara, och denna Terminsprodukt är riktmärket för arabica kaffe, som erbjuder handlare att spekulera/säkra prisrörelserna på marknaden där priset kan…

Det underliggande instrumentet för SugarNYF är Sugar-New York No.11 (Raw) Terminskontrakt. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Socker är en mjuk råvara, och denna Terminsprodukt är riktmärket för råsocker, som erbjuder handlare att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för CarbonF är Terminskontraktet för Carbon Emissions. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Den underliggande produkten är avsedd för Carbon-handlare att köpa och sälja krediter för att släppa ut en viss mängd koldioxid och andra växthusgaser. Handelsenheten…

Det underliggande instrumentet för LCattleF är terminskontraktet för levande nötkreatur. Live Cattle Futures är utformad för handlare att säkra/spekulera prisrörelsen för marknadsberedda nötkreatur, vilket kan påverkas av väder, andra råvarupriser, t.ex. sojabönor och konsumentinkomster etc. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för HeatingOilF är terminskontraktet för eldningsolja. Eldningsolja är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, som används för uppvärmning av bostäder. Priset påverkas av säsong, väder, konsumtion och även leverans av naturgas, som är en ersättning för…

Det underliggande instrumentet för GasolineF är Bensinterminskontraktet. Bensin, det primära bränslet för de flesta bilar, är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, och dess terminsprodukt erbjuder handlare ett sätt att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella marginalkrav, besök…

Ether och Bitcoin är två av de mest populära kryptovalutorna med störst marknadskapital. ETH/BTC är ett kryptokryptokrysspar som representerar värdet av Ether i förhållande till Bitcoin. Handlingstider Vänligen klicka här för handelstider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund…

SONIA3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month SONIA Index Futures, som är en kontantavräknad future baserad på räntan på en tre månaders insättning i pund sterling. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren…