Hur kan vi hjälpa till?

Produktguide

Sida 1 av 6

Det underliggande instrumentet för CoffeeNYF är Coffee-New York (Arabica) Terminskontrakt. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Kaffe är en mjuk råvara, och denna Terminsprodukt är riktmärket för arabica kaffe, som erbjuder handlare att spekulera/säkra prisrörelserna på marknaden där priset kan…

Det underliggande instrumentet för SugarNYF är Sugar-New York No.11 (Raw) Terminskontrakt. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Socker är en mjuk råvara, och denna Terminsprodukt är riktmärket för råsocker, som erbjuder handlare att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för CarbonF är Terminskontraktet för Carbon Emissions. Denna underliggande Terminsprodukt handlas på ICE. Den underliggande produkten är avsedd för Carbon-handlare att köpa och sälja krediter för att släppa ut en viss mängd koldioxid och andra växthusgaser. Handelsenheten…

Det underliggande instrumentet för LCattleF är terminskontraktet för levande nötkreatur. Live Cattle Futures är utformad för handlare att säkra/spekulera prisrörelsen för marknadsberedda nötkreatur, vilket kan påverkas av väder, andra råvarupriser, t.ex. sojabönor och konsumentinkomster etc. Marginalkrav För att se aktuella…

Det underliggande instrumentet för HeatingOilF är terminskontraktet för eldningsolja. Eldningsolja är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, som används för uppvärmning av bostäder. Priset påverkas av säsong, väder, konsumtion och även leverans av naturgas, som är en ersättning för…

Det underliggande instrumentet för GasolineF är Bensinterminskontraktet. Bensin, det primära bränslet för de flesta bilar, är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, och dess terminsprodukt erbjuder handlare ett sätt att spekulera/säkra prisrörelserna. Marginalkrav För att se aktuella marginalkrav, besök…

Ether och Bitcoin är två av de mest populära kryptovalutorna med störst marknadskapital. ETH/BTC är ett kryptokryptokrysspar som representerar värdet av Ether i förhållande till Bitcoin. Handlingstider Vänligen klicka här för handelstider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund…

SONIA3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month SONIA Index Futures, som är en kontantavräknad future baserad på räntan på en tre månaders insättning i pund sterling. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren…

Det underliggande Schatz-instrumentet är EUREX Euro Schatz Futures. Euro Schatz betecknas som kortsiktigt förfall av den tyska skulden, som är en av de mest omsatta räntebärande värdepappren i världen. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan…

IBHY:s underliggande instrument är Cboe High Yield Corporate Bond Index Futures, som är utformat för att återspegla utvecklingen av högränteföretagens skuldsättning i USD och erbjuder en bred täckning av universumet för högränteföretagens likvida obligationer i USD Marginkrav Marginkrav kan skilja…

FED30D:s underliggande instrument är CME 30 Day Federal Funds Futures. Termen federal funds rate hänvisar till den målränta som fastställs av Federal Open Market Committee (FOMC). 30-dagars Fed Funds Futures är ett av de mest använda verktygen för att säkra…

EURIBOR3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month Euribor Futures, som är en kontantavräknad future baserad på EMMI:s EURIBOR-ränta för tre månaders inlåning. Euribor är ett riktmärke för penningmarknaden i euro Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och…