Hur kan vi hjälpa till?

NickelSpot

Det underliggande instrumentet för NickelSpot är LME NICKEL FUTURE.

Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Nickel är en av de viktigaste beståndsdelarna i produktionen av rostfritt stål och andra legeringar. De största producenterna av nickel är Indonesien, Filippinerna och Ryssland. Den här Futures-produkten gör det möjligt för handlare att spekulera/hedga prisrörelserna för nickel.

Marginalkrav
För att se aktuella marginalkrav, tryck på länken nedan:

Margin Updates Report

Öppettider för handel
Klicka här för öppettider. Observera dock att öppettiderna kan komma att ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras här. NickelSpot är en spotprodukt, så det finns inget utgångsdatum..

Mål Spread
NickelSpot har en målspread på 50 pips/points

Maximal kontraktsstorlek
Maximalt antal kontrakt per klick (handel) för NickelSpot är 5000

Lägsta pip-kostnad (värde)
NickelSpot har ett minimivärde på 1,00 USD per point (Ditt värde per point kan vara annorlunda om ditt konto är i en annan valuta. Se Simple Dealing Rates Window i Trading Station för detta värde). Pip/point-placeringen visas i diagrammet. Varje 1,00 prisrörelse på NickelSpot är 1 pip/point.

Antal FXCM-kontrakt för att motsvara 1 Future
6 FXCM NickelSpot-kontrakt motsvarar för närvarande en LME PRI ALUM FUTR.

Övrig Information
NickelSpot upphör inte att gälla.

NickelSpot har en finansieringskostnad (Rollover). Beräkningen görs enligt nedan:

Långa positioner:
((4:e Månadens Futurepris -3:e Månadens Futurepris)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future) +Pålägg)×(-1)×punktkostnad

Korta positioner:
((4:e Månadens Futurepris -3:e Månadens Futurepris)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future)-Pålägg)×punktkostnad

Noteringar om finansieringskostnaden:
* FXCM:s Pålägg är för närvarande 10 cent, men kan komma att ändras.
* Punktkostnaden för ett kontrakt är 10.
* Det finns en 3X rollover på onsdagar för att kompensera för att en position hålls över helgen.

Det finns inget minimum stoppavstånd på NickelSpot.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}