USEquities-korgen är en unik produkt som kombinerar US30, SPX500, NAS100 och US2000 i ett instrument och är ett riktmärke som är utformat för att återspegla värdeförändringen på hela den amerikanska aktiemarknaden. Indexet började den 2 januari 2019 med ett värde…