Hur kan vi hjälpa till?

Skattkammaren

SONIA3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month SONIA Index Futures, som är en kontantavräknad future baserad på räntan på en tre månaders insättning i pund sterling. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren…

Det underliggande Schatz-instrumentet är EUREX Euro Schatz Futures. Euro Schatz betecknas som kortsiktigt förfall av den tyska skulden, som är en av de mest omsatta räntebärande värdepappren i världen. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan…

IBHY:s underliggande instrument är Cboe High Yield Corporate Bond Index Futures, som är utformat för att återspegla utvecklingen av högränteföretagens skuldsättning i USD och erbjuder en bred täckning av universumet för högränteföretagens likvida obligationer i USD Marginkrav Marginkrav kan skilja…

FED30D:s underliggande instrument är CME 30 Day Federal Funds Futures. Termen federal funds rate hänvisar till den målränta som fastställs av Federal Open Market Committee (FOMC). 30-dagars Fed Funds Futures är ett av de mest använda verktygen för att säkra…

EURIBOR3M:s underliggande instrument är ICE 3 Month Euribor Futures, som är en kontantavräknad future baserad på EMMI:s EURIBOR-ränta för tre månaders inlåning. Euribor är ett riktmärke för penningmarknaden i euro Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och…

Bobls underliggande instrument är EUREX Euro Bobl Futures. Euro Bobl betecknas som medelfristiga till förfallna av den tyska skulden, som är ett av de mest omsatta räntebärande värdepapperen i världen **Marginkrav*** Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och…

Det underliggande instrumentet för 10USNote är CME US 10-År T-Note Futures. Treasury Notes, förkortat T-Notes, kallas medelfristiga för att mogna av de statligt emitterade värdepapperen. 10-År T-Notes är en av de mest omsatta statspapper som backas upp av den amerikanska…

Det underliggande instrumentet för 5USNote är CME US 5-År T-Note Futures. Treasury Notes, förkortat T-Notes, kallas medelfristiga för att mogna av de statligt emitterade värdepapperen. 5-År T-Notes är en av de mest omsatta statspapper som backas upp av den amerikanska…

Det underliggande instrumentet för 2USNote är CME US 2-År T-Note Futures. Treasury Notes, förkortat T-Notes, kallas medelfristiga för att mogna av de statligt emitterade värdepapperen. 2-År T-Notes är en av de mest omsatta statspapper som backas upp av den amerikanska…

Det underliggande instrumentet i BUND, Euro-Bund Futures Index-portföljen, innehar Euro-Bund Futures-kontraktet med närmast förfall och består av tyska statsobligationer. Marginkrav Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren för handelskurser och skapa order på handelsstationen…