Hur kan vi hjälpa till?

BUND

Det underliggande instrumentet i BUND, Euro-Bund Futures Index-portföljen, innehar Euro-Bund Futures-kontraktet med närmast förfall och består av tyska statsobligationer.

Marginkrav

Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren för handelskurser och skapa order på handelsstationen eller genom att klicka här.

Handelstider

Klicka här för att se handelstiderna. Observera att handelsstationen i allmänhet öppnar på söndagar mellan 21.00 PM GMT och 21.15 PM GMT. Handelsdisken stänger på fredagar kl. 20.55 GMT. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. Eventuella semestertider kommer att publiceras på här.

FXCM:s utgångsdatum för BUND finns i FXCM CFD Expiration PDF.

Kunder som har en öppen position på "FXCM Expiration" kommer att stängas till vårt bud/erbjudande klockan 17:00 New York-tid för BUND, vilket innebär att kunden kommer att realisera eventuella flytande P/L vid tidpunkten för stängningen. När Bund löper ut kommer alla väntande Entry-ordrar och Stop/Limit-ordrar som är associerade med kontraktet som löper ut att annulleras. Kunderna måste om så önskas upprätta en ny position efter utgången och återinföra Stop- och Limit-ordrar till den nya öppna positionen.

**Målspridning **

BUND har en målspridning på 5,6 pips/poäng.

Max kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för BUND är 500.

Minsta pip-kostnad (värde)

BUND har ett minimivärde på 0,10 EUR per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde).

Placeringen av pip/poäng visas nedan. Varje 0,01 prisrörelse på BUND är 1 pip/punkt. FXCM:s prissättning visar ytterligare en decimalplats - perfekt för scalpers på en snabbt rörlig marknad.

Antal FXCM-kontrakt för att vara lika med 1 Future

100 FXCM BUND-kontrakt motsvarar för närvarande en Euro-Bund-future.

Övrig information

BUND har ingen finansieringskostnad (Rollover).

The BUND har för närvarande ett minsta stoppavstånd på 5 pips (.05).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}