Hur kan vi hjälpa till?

Kryptovaluta

Sida 1 av 2

Ether och Bitcoin är två av de mest populära kryptovalutorna med störst marknadskapital. ETH/BTC är ett kryptokryptokrysspar som representerar värdet av Ether i förhållande till Bitcoin. Handlingstider Vänligen klicka här för handelstider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund…

Tezos är en decentraliserad huvudbok som använder sig av blockkedjeteknik. Tezos tar konceptet smarta kontrakt ett steg längre genom att låta deltagarna direkt styra nätverksreglerna. Detta uppnås genom konsensus med hjälp av proof-of-stake. Tezos använder en styrmodell på kedjan som…

Solana - Solana är en plattform för kryptodatorer som syftar till att uppnå höga transaktionshastigheter utan att offra decentralisering. Den använder sig av ett knippe nya tillvägagångssätt, bland annat mekanismen "proof of history" (bevis på historien). Den kryptovaluta som körs…

Kryptovalutan MATIC driver Polygon, ett ramverk med öppen källkod och ett protokoll för att bygga och ansluta Ethereum-kompatibla blockkedjenätverk. Polygon omvandlar effektivt Ethereum till ett fullfjädrad flerkedjesystem (även kallat Internet of Blockchains). Detta flerkedjesystem är besläktat med andra system som…

Kasuma är ett skalbart nätverk av specialiserade blockkedjor som byggs med Substrate och nästan samma kodbas som Polkadot. Nätverket är en experimentell utvecklingsmiljö för team som vill gå snabbt fram och förnya sig på Kasuma eller förbereda sig för driftsättning…

Chainlink (LINK) är en Ethereum-token som driver det decentraliserade orakelnätverket Chainlink. Detta nätverk gör det möjligt för smarta kontrakt på Ethereum att på ett säkert sätt ansluta till externa datakällor, API:er och betalningssystem. Nätverket är avsett att användas för att…

Binance Coin (BNB) är den inhemska kryptovalutan för Binance blockchain och Binance Smart blockchain. Den lanserades som en Ethereum-token 2017, men migrerade till ett eget nätverk 2019. Handlingstider Vänligen klicka här för handelstider. Observera dock att timmarna kan ändras baserat…

Avalanche beskriver sig själv som en "öppen, programmerbar smartkontraktsplattform för decentraliserade tillämpningar". Liksom andra decentraliserade protokoll har Avalanche en egen token kallad AVAX, som används för att betala transaktionsavgifter och kan sättas in för att säkra nätverket. I likhet med…

DOT-token är Polkadot-nätverkets ursprungliga token. Som sådan har den ett par viktiga roller i systemet. Den används för att delta i beslut om styrning, inklusive att lägga fram förslag, rösta och ställa ut obligationer. Den kan också fungera som ett…

Dogecoin används främst för att ge dricks till användare på Reddit och Twitter, men det accepteras också som betalningsmetod av vissa handlare. Den kan användas för att köpa mat, hushållsartiklar och till och med webbplatsdomäner Handlingstider Klicka här för handelstider.…

Cardano är ett digitalt mynt som kan användas för att lagra värde eller skicka och ta emot pengar. Blockkedjan Cardano syftar till att lösa de skalbarhets- och hållbarhetsproblem som äldre kryptovalutor står inför. Handlingstider Klicka här för att se handelstiderna.…

EOS är kryptovalutan för EOS-nätverket, en blockkedjeplattform som är byggd för att utveckla dApps (distribuerade appar). Huvudsyftet med EOS är att bygga en mycket mer skalbar, snabbare och effektivare version av Ethereum Handelstider Klicka här för handelstider. Observera dock att…