Hur kan vi hjälpa till?

AlumSpot

Det underliggande instrumentet för AlumSpot är LME PRI ALUM FUTR.

Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Aluminium används i stor utsträckning inom flyg- och rymdindustrin, i bilar och som byggnadsmaterial. Den här Futures-produkten gör det möjligt för handlare att spekulera/hedga prisrörelserna för aluminium.

Marginalkrav
För att se aktuella marginalkrav, tryck på länken nedan:

Margin Updates Report

Öppettider för handel
Klicka här för öppettider. Observera dock att öppettiderna kan komma att ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras här. AlumSpot är en spotprodukt, så det finns inget utgångsdatum.

**Mål Spread **
AlumSpot har ett mål spread på 6 pips/points

Maximal kontraktsstorlek
Maximalt antal kontrakt per klick (handel) för AlumSpot är 5000

Lägsta pip-kostnad (värde)
AlumSpot har ett minimivärde på 1,00 USD per point (Ditt värde per point kan vara annorlunda om ditt konto är i en annan valuta. Se Simple Dealing Rates Window i Trading Station för detta värde). Pip/point-placeringen visas i diagrammet. Varje 1,00 prisrörelse på AlumSpot är 1 pip/point.

Antal FXCM-kontrakt för att motsvara 1 Future
25 FXCM AlumSpot-kontrakt motsvarar för närvarande en LME PRI ALUM FUTR.

Övrig Information
AlumSpot upphör inte att gälla.

AlumSpot har en finansieringskostnad (Rollover). Beräkningen görs enligt nedan:

Långa positioner:
((4:e Månadens Futurepris -3:e Månadens Futurepris)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future) +Pålägg)×(-1)×punktkostnad

Korta positioner:
((4:e Månadens Futurepris -3:e Månadens Futurepris)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future)-Pålägg)×punktkostnad

Noteringar om finansieringskostnaden:
* FXCM:s Pålägg är för närvarande 10 cent, men kan komma att ändras.
* Punktkostnaden för ett kontrakt är 10.
* Det finns en 3X rollover på onsdagar för att kompensera för att en position hålls över helgen.

Det finns inget minimum stoppavstånd på AlumSpot.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}