Hur kan vi hjälpa till?

HeatingOilF

Det underliggande instrumentet för HeatingOilF är terminskontraktet för eldningsolja.

Eldningsolja är en av de viktigaste biprodukterna av råolja, som används för uppvärmning av bostäder. Priset påverkas av säsong, väder, konsumtion och även leverans av naturgas, som är en ersättning för eldningsolja för uppvärmning av bostäder. Terminer för eldningsolja erbjuder handlare ett sätt att spekulera/säkra prisrörelserna.

Marginalkrav

För att se aktuella marginalkrav, besök länken nedan:
https://www.fxcm.com/eu/trading-details/margin-updates/

Handelstider, Utgångsdatum och Referensmånad

Vänligen klicka här  för handelstider. Observera dock att timmar kan ändras baserat på sommar- och vintertid. Eventuella semestertider kommer att publiceras  här. FXCM utgångsdatum och aktuell referensmånad för HeatingOilF finns i  FXCM CFD Expiration PDF.

Om du har en öppen position kommer den referensmånad som du handlar inte att ändras, även om utgångsdatum kan ändras. Kommande referensmånader kan ändras utan föregående meddelande. Se till att du är medveten om vilken referensmånad som för närvarande prissätts innan du öppnar en handel.

Kunder som har en öppen position på 'FXCM Expiration' kommer att stängas vid vårt bud/erbjudande klockan 17:00 New York-tid för HeatingOilF, vilket innebär att kunden kommer att realisera alla floating P/L när den är stängd. När HeatingOilF löper ut, kommer alla väntande Inmatningsorder och stopp-/begränsningsorder som är kopplade till det utgående kontraktet att annulleras. Kunderna måste återupprätta en annan position om så önskas efter utgången och sätta in Stopp- och begränsningsorder till den nya öppna positionen.

Målspread

HeatingOilF har en målspread på 0,5 pips/punkter

Minsta kontraktsstorlek och tillväxt

Det minsta antalet kontrakt per klick (handel) för HeatingOilF är 25 och en tillväxt på 25.

Max Kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för HeatingOilF är 5000

Minsta Pip-Kostnad (Värde)

HeatingOilF har ett minimivärde på $0,10 per punkt (ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Simple Dealing Rates i Trading Station för detta värde). Pip/punktplatsen visas i diagrammet. Varje 0,01 prisrörelse på HeatingOilF är 1 pip/punkt. FXCMs prissättning visar 4 decimaler - perfekt för scalpers på en snabbrörlig marknad.

Antal FXCM-kontrakt för 1 Future

42 FXCM HeatingOilF-kontrakt motsvarar för närvarande en Termin för eldningsolja.

Övriga Upplysningar

HeatingOilF har ingen finansieringskostnad (Rollover).

Det finns inget minsta stoppavstånd

MARKNADSDATA FRÅN CME GROUP ANVÄNDS UNDER LICENS SOM INFORMATIONSKÄLLA FÖR VISSA FXCM-PRODUKTER. CME GROUP HAR INGEN ANNAN KOPPLING TILL FXCM-PRODUKTER OCH -TJÄNSTER SOM ANGES OVAN OCH SPONSRAR, STÖDJER, REKOMMENDERAR ELLER MARKNADSFÖR INGA FXCM-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER. CME GROUP HAR INGEN SKYLDIGHET ELLER ANSVAR I SAMBAND MED FXCM-PRODUKTERNA OCH -TJÄNSTERNA. CME GROUP GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN OCH/ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV MARKNADSDATA SOM LICENSIERATS TILL FXCM OCH HAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN ELLER AVBROTT I DESSA. DET FINNS INGEN TREDJE PART SOM ÄR FÖRMÅNSTAGARE TILL NÅGRA AVTAL ELLER ÖVERENSKOMMELSER MELLAN CME GROUP OCH FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}