Hur kan vi hjälpa till?

LeadSpot

Det underliggande instrumentet för LeadSpot är LME LEAD FUTURE.

Den här underliggande Futures-produkten handlas på London Metal Exchange. Bly är ett mjukt metalliskt element och 80% av den moderna blyanvändningen är i produktionen av batterier. De största producenterna av bly är Australien, Kina och USA. Den här Futures-produkten gör det möjligt för handlare att spekulera/hedga prisrörelserna för bly.

Marginalkrav
För att se aktuella marginalkrav, tryck på länken nedan:

Margin Updates Report

Öppettider för handel
Klicka här för öppettider. Observera dock att öppettiderna kan komma att ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras här. LeadSpot är en spotprodukt, så det finns inget utgångsdatum.

Mål Spread
LeadSpot har en målspread på 6 pips/points

Maximal kontraktsstorlek
Maximalt antal kontrakt per klick (handel) för LeadSpot är 5000

Lägsta pip-kostnad (värde)
LeadSpot har ett minimivärde på 1,00 USD per point (Ditt värde per point kan vara annorlunda om ditt konto är i en annan valuta. Se Simple Dealing Rates Window i Trading Station för detta värde). Pip/point-placeringen visas i diagrammet. Varje 1,00 prisrörelse på LeadSpot är 1 pip/point.

Antal FXCM-kontrakt för att motsvara 1 Future
25 FXCM LeadSpot-kontrakt motsvarar för närvarande en LME PRI ALUM FUTR.

Övrig Information
LeadSpot upphör inte att gälla.

LeadSpot har en finansieringskostnad (Rollover). Beräkningen görs enligt nedan:

Långa positioner:
((4:e Månadens Futurepris -3:e Månadens Futurepris)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future) +Pålägg)×(-1)×punktkostnad

Korta positioner:
((4:e Månadens Futurepris -3:e Månadens Futurepris)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future)-Pålägg)×punktkostnad

Noteringar om finansieringskostnaden:
* FXCM:s Pålägg är för närvarande 10 cent, men kan komma att ändras.
* Punktkostnaden för ett kontrakt är 10.
* Det finns en 3X rollover på onsdagar för att kompensera för att en position hålls över helgen.

Det finns inget minimum stoppavstånd på LeadSpot.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}