Hur kan vi hjälpa till?

USOilSpot

USOilSpot representerar det aktuella spotpriset på West Texas Intermediate (i motsats till terminspriset).

Spotpriset på olja härleds från priserna på olika terminskontrakt. FXCM använder en metod som härleder ett spotpris baserat på realtidsrörelserna för de två första terminerna i månaden.

Marginkrav

För att se aktuella marginalkrav, besök nedanstående länk:

https://www.fxcm.com/se/trading-details/margin-updates/

Handlingstider

Vänligen klicka här för öppettider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras here.

Målspridning

USOilSpot har en målspridning på 4 pips/poäng

Max kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för USOilSpot är 5 000.

Minsta Pip-kostnad (värde)

USOilSpot har ett minimivärde på 0,10 dollar per poäng (Ditt värde per poäng kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde). Placeringen av pip/poäng visas i diagrammet. Varje 0,01 prisrörelse på USOilSpot är 1 pip/punkt. FXCM:s prissättning visar ytterligare en decimalplats - perfekt för scalpers på en snabbt rörlig marknad.

**Storlek på FXCM-kontrakt

1 FXCM USOilSpot-kontrakt motsvarar för närvarande **10 fat WTI Crude.

Övrig information

USOilSpot upphör inte att gälla.

USOilSpot har en finansieringskostnad (Rollover). Beräkningen görs enligt nedan:

För Lång positioner:

((Futurespris för avlägsen månad-Futurespris för nära månad)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future ) +Pålägg)×(-1)×punktkostnad

För Korta positioner:

((Futurespris för avlägsen månad-Futurespris för nära månad)/(Totalt antal handelsdagar för Ny Månad Future )-Pålägg)×punktkostnad

Noteringar om finansieringskostnaden:
* FXCM:s Pålägg är för närvarande 10 cent, men kan komma att ändras.
* Punktkostnaden för ett kontrakt är 10.
* Det finns en 3X rollover på onsdagar för att kompensera för att en position hålls över helgen.

Det finns inget minimum stoppavstånd på USOilSpot.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}