Hur kan vi hjälpa till?

Råvaror

Sida 2 av 2

Det underliggande instrumentet för WHEATF är ett kontrakt på vetefutures. Vete är en av de största mjuka råvarorna som produceras globalt och produktionen är spridd över hela världen, med de största skördarna i Kina, USA, Indien och Ryssland, Frankrike och…

Det underliggande instrumentet för UKOIL är Brent Crude som handlas på ICE Futures Europe. Brent Crude är en viktig handelsklassificering av söt lätt råolja som fungerar som ett viktigt riktpris för inköp av olja över hela världen. Brent Crude kommer…

Det underliggande instrumentet för USOIL är terminskontraktet för lätt söt råolja som handlas på CME . West Texas Intermediate (WTI), även känd som Texas light sweet, är en råoljekvalitet som används som riktmärke vid prissättning av olja Krav på marginalsäkerhet…

NGAS är prissättningspunkten för terminskontrakt för naturgas på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Spot- och framtida priser som fastställs vid Henry Hub anges i $/mmbtu (miljoner brittiska termiska enheter) och anses i allmänhet vara den primära prissättningen för den nordamerikanska…

COMEX Koppar betraktas allmänt som en av de viktigaste cykliska råvarorna, med tanke på dess omfattande användning inom byggnation, infrastruktur och en rad olika typer av utrustning. Den största slutanvändningen är tillverkning av kablar, ledningar och elektriska produkter på grund…

Det underliggande instrumentet för CORNF är majsfutureskontraktet. Majs är ett spannmålsslag som huvudsakligen produceras i USA. Priset på majs drivs till stor del av efterfrågan på etanol från majs (en förnybar bränslekälla), klimatet i områden med stor produktion (USA, Kina,…

Det underliggande instrumentet för SOYF är kontraktet Soybean Futures. Sojabönor är en förnybar resurs som produceras främst i USA, Sydamerika och Kina och som kan användas både som oljekälla och som ersättning för kött. Krav på marginalsäkerhet Marginkraven kan skilja…

Priset på silver drivs av spekulation samt utbud och efterfrågan, främst av stora handlare eller investerare, blankning, efterfrågan från industrier, konsumenter och företag samt för att skydda sig mot finansiell stress. Jämfört med guld är silverpriset notoriskt volatilt. Detta beror…

Guld handlas på spotmarknaden, och priset för Gold Spot noteras som US-dollar per Troy Ounce. Sedan 1919 har det vanligaste riktmärket för guldpriset varit London gold fixing, ett två gånger dagligen återkommande telefonmöte mellan företrädare för fem guldhandelsföretag på guldmarknaden…