Hur kan vi hjälpa till?

SOYF

Det underliggande instrumentet för SOYF är kontraktet Soybean Futures.

Sojabönor är en förnybar resurs som produceras främst i USA, Sydamerika och Kina och som kan användas både som oljekälla och som ersättning för kött.

Krav på marginalsäkerhet

Marginkraven kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren Handelspriser och create order windows på trading station eller genom att klicka här.

Handelstider och utgångsdatum

Vänligen klicka här för handelstider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. Eventuella helgdagar kommer att publiceras här. FXCM:s utgångsdatum för SOYF finns i FXCM CFD Expiration PDF.

Kunder som har en öppen position på "FXCM Expiration" kommer att stängas till vårt bud/erbjudande klockan 17:00 New York-tid för SOYF, vilket innebär att kunden kommer att realisera eventuella flytande P/L vid tidpunkten för stängningen. När SOYF löper ut kommer alla väntande Entry-ordrar och Stop/Limit-ordrar som är associerade med kontraktet som löper ut att annulleras. Kunderna måste återupprätta en annan position om så önskas efter utgången och återinföra Stop- och Limit-ordrar till den nya öppna positionen.

Målspridning

SOYF har en målspridning på 11,6 pips/poäng

Max kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för SOYF är 500

Minsta pip-kostnad (värde)

SOYF har ett minimivärde på 0,10 per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde).

Placeringen av pip/poäng visas nedan. Varje kursrörelse på 0,10 på SOYF är 1 pip/punkt. FXCM:s prissättning visar ytterligare en decimalplats - perfekt för scalpers på en snabbrörlig marknad.

Antal FXCM-kontrakt för att likställa 1 Future

50 FXCM SOYF-kontrakt motsvarar för närvarande en sojabönsfuture.

Övrig information

SOYF har ingen finansieringskostnad (Rollover).

MARKNADSDATA FRÅN CME GROUP ANVÄNDS UNDER LICENS SOM INFORMATIONSKÄLLA FÖR VISSA FXCM-PRODUKTER. CME GROUP HAR INGEN ANNAN KOPPLING TILL FXCM-PRODUKTER OCH -TJÄNSTER SOM ANGES OVAN OCH SPONSRAR, STÖDJER, REKOMMENDERAR ELLER MARKNADSFÖR INGA FXCM-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER. CME GROUP HAR INGEN SKYLDIGHET ELLER ANSVAR I SAMBAND MED FXCM-PRODUKTERNA OCH -TJÄNSTERNA. CME GROUP GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN OCH/ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV MARKNADSDATA SOM LICENSIERATS TILL FXCM OCH HAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN ELLER AVBROTT I DESSA. DET FINNS INGEN TREDJE PART SOM ÄR FÖRMÅNSTAGARE TILL NÅGRA AVTAL ELLER ÖVERENSKOMMELSER MELLAN CME GROUP OCH FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}