EUR/GBP (EURGBP)

${instrument.displayName} ${instrument.product_type}
${mover.name} ${mover.productType}
${instrument.ask} ${instrument.priceChange} (${instrument.percentChange}%)
Marknadstider Sun 21.00 - Fri 20.55 GMT
${instrument.spread}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Varför handla Forex med FXCM?

 • $0.00 Kommissionen*
 • Låga marginalkrav
 • Låga spreadar

Sammanfattning av instrumentet

EUR/GBP är ett av de mest populära valutaparen som kan handlas på valutamarknaden. Både det brittiska pundet (GBP) och euron (EUR) anses vara "majors", vilket innebär att var och en av dem är en av de åtta mest handlade valutorna i världen. När det gäller genomsnittlig daglig valutavolym är euron näst efter USA-dollarn (USD), med en marknadsandel på 39,1 %.[15]

Populära instrument

Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

EUR/GBP är ett av de mest populära valutaparen som kan handlas på valutamarknaden. Både det brittiska pundet (GBP) och euron (EUR) anses vara "majors", vilket innebär att de båda tillhör de åtta mest handlade valutorna i världen. När det gäller genomsnittlig daglig valutavolym är euron näst efter USA-dollarn (USD), med en marknadsandel på 39,1 %. Pundet handlas i något mindre omfattning och ligger på fjärde plats med en marknadsandel på 12,9 %.[1]

Euron infördes som Europeiska unionens (EU) officiella valuta den 1 januari 1999. När euron infördes antogs den av elva av EU:s medlemsstater med undantag för Förenade kungariket.[2] Marknadsvärdet för EUR/GBP dikteras till stor del av traditionella finansiella krafter. På grund av den ekonomiska mångfalden i de båda nationerna är EUR och GBP inte öppet korrelerade med råvarumarknaderna. Detta står i direkt kontrast till råvaruvalutor som den kanadensiska dollarn (CAD) eller den nyzeeländska dollarn (NZD), som är beroende av prissättningen på råolja och jordbruksmarknaden.

EUR/GBP Volatilitet

Under sitt medlemskap i EU har Storbritannien bevarat pundet som nationell valuta. Korset EUR/GBP är unikt i det avseendet att det kombinerar en av världens äldsta funktionella valutor (GBP) med en av världens yngsta (EUR). När euron officiellt lanserades 1999 angavs växelkursen för EUR/GBP till 1,4200, eller 1,42 euro=1 pund.[3]

Inledningsvis uppfattades euron som ett stort steg framåt och drog på sig utnämningen till världens nästa reservvaluta. Under det år som slutade den 31 december 2000 förlorade euron emellertid sin dynamik och EUR/GBP uppnådde en all-time high-kurs på 1,7510. Under eurons hela livslängd (åren 1999-2016) har EUR/GBP handlats från en toppnotering på 1,7510 som fastställdes år 2000 till en bottennotering på 1,0219 som realiserades i slutet av 2008. Detta intervall motsvarar en sammanlagd fluktuation på 71,34 % av marknadsvärdet och en justering på -15,97 % av prissättningen.[4]

Såsom anges ovan har själva karaktären på förhållandet mellan Storbritannien och EU visat sig vara en historisk utmaning. Sedan starten 1999 har EUR/GBP genomgått flera perioder av långvarig volatilitet.

COVID-19 Pandemi

En av de mest aktiva perioderna inträffade under 2020 års pandemi av coronavirus. När striden började i slutet av februari 2020 uppvisade EUR/GBP extrem känslighet för en COVID-19 global ekonomisk låsning utan motstycke, olika regionala karantäner och reseförbud. Forex-sessionerna den 9-14 mars 2020 gav ett episkt handelsveckorintervall på 507 pips (-4,39 %) - ett av de största femdagarsintervallen på flera år.[11] Därefter rasade EUR/GBP-växelkurserna till ett veckoslut på 1,1051, långt under parets 200-veckors enkla glidande medelvärde

Som svar på kaoset i mars 2020 vände sig en mängd institutionella investerare till återhämtningsfonder som ett sätt att främja långsiktig tillväxt på aktiemarknaden. I Storbritannien bildades olika enheter för återhämtningsfonder i syfte att investera kapital i tillfälligt undervärderade värdepapper. Fonderna prissattes i termer av GBP och strävade efter att uppnå en avkastning över genomsnittet. Vanliga investeringsmål var konventionella aktieinnehav, inte mer exotiska tillgångar som kryptovalutor.

Tyvärr för världens utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier medförde slutet av 2020 en ökning eller "andra våg" av fall av coronavirus. Utbrottet började på allvar i november 2020 och ledde till ett extremt antal fall och sjukhusvistelser. För att bekämpa ökningen av nya fall av coronavirus började brittiska hälsovårdsmyndigheter den 8 december 2020 att dela ut ett nytt Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin till riskindivider.[12] Amerikanska aktiemarknadsdeltagare såg positivt på vaccinet, vilket indikerades av ett brant rally i biotekniksektorn på Nasdaq. Från den 2 december till den 8 december ökade Nasdaq Biotechnology Index (NBI) med 165,25 punkter, vilket motsvarar en ökning med 3,6 %

EUR/GBP: Ekonomiska och politiska förhållanden

Främst är växelkursvolatiliteten mellan pund och euro djupt rotad i de ekonomiska och politiska relationerna mellan Storbritannien och EU. Liksom de flesta globala ekonomiska stormakter är Storbritannien i hög grad beroende av import- och exportsektorerna i sin ekonomi. För det år som slutade 2014 låg Storbritannien på nionde plats globalt sett när det gäller export och på femte plats när det gäller import.[5] Handeln med EU:s partner står för majoriteten av de intäkter som genereras i dessa sektorer. EU-medlemmarna Tyskland, Nederländerna och Frankrike är tre av Storbritanniens fyra största handelspartner.

Politiskt sett är Storbritanniens förhållande till EU komplicerat. Den 23 juni 2016 röstade Storbritannien i en folkomröstning som kallas "Brexit". Resultatet av folkomröstningen blev "leave", vilket i praktiken innebar att Storbritannien upphörde med sitt medlemskap i EU, ett medlemskap som hade funnits sedan 1973.

I kölvattnet av Brexit skapade frågor kring Storbritanniens framtid kaos på paret EUR/GBP. Oro för Storbritanniens handelsbalans, potentiella europeiska kapitalinvesteringar och politiska relationer med EU:s medlemsländer bidrog till en massiv devalvering av pundet.

Handelsvolymerna ökade kraftigt mitt i den 23 och 24 juni 2016, vilket gav en toppnotering på 1,3147 och en bottennotering på 1,2030 för EUR/GBP. Dagens handelsintervall på över 10 cent var en produkt av extrem volatilitet. Dessutom utmanade botten på 1,2030 tvåårslägsta för EUR/GBP

I slutet av 2020, fyra och ett halvt år in i övergångsprocessen, var framtiden för Brexit fortfarande osäker. Med den slutliga Brexit-dagen den 31 december 2020 kvarstod frågor om brittiskt fiske, tvistlösning och ekonomisk samexistens.[14] Endast tiden kommer att utvisa vilken inverkan Brexit kommer att ha på pundets värde, växelkursen EUR/GBP och Storbritanniens långsiktiga ekonomiska hälsa.

Du kan läsa mer om Brexit i vår guide om övergångsfasen.

Viktiga fakta EUR/GBP

Brittiska pund sterling (GBP)

 • Valutaöversikt: Det brittiska pundet, även känt som "pund sterling" eller helt enkelt som "pund", är den fjärde mest handlade valutan på valutamarknaden. Förutom att det handlas i stora volymer är pundet också den tredje största reservvalutan i världen efter USA-dollarn och euron.[6]
 • Centralbank: Bank of England
 • Valutakod: GBP
 • Historia: Den svenska valutan är en av de största valutorna i världen: Pound sterling är världens äldsta valuta som fortfarande används. De första pundmynten går tillbaka till slutet av 1400-talet, och pundets värde härrörde från ett pund silver. Det brittiska pundet var ursprungligen uppdelat i underenheterna 20 shilling, där var och en bestod av 12 silverpence. Systemet förblev i bruk fram till 1971, då pundet genomgick en decimaliseringsprocess, vilket innebar att underenheten ett pund ändrades till 100 pence.[7] Pundet var knutet till den amerikanska dollarn under andra världskriget, i enlighet med det monetära systemet från Bretton Woods. När Bretton Woods upplöstes 1971 fick pundet sin nuvarande form som en "flytande valuta".
 • Ekonomi: Storbritannien ligger på plats 10 globalt sett när det gäller BNP i köpkraftsparitet, med en total produktion på 2 600 miljarder US-dollar per år. Storbritannien är också den tredje största ekonomin i Europa efter Tyskland och Frankrike. De viktigaste produktionsindustrierna som driver produktionen är jordbruk och energiproduktion (kol, olja och naturgas). Tjänstebranscher som bank- och försäkringsverksamhet och andra företagstjänster utgör en stor del av BNP-produktionen.
 • Underenheter för valutor: Ett brittiskt pund består av 100 "pence".
 • Benämningar: Sedlar: 5, 10, 20, 50 pund; mynt: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2, £5[9]
 • Länder och territorier som använder GBP: Förenade kungariket, Isle of Man, Kanalöarna, Sydgeorgien, Sydsandwichöarna, British Antarctic Territory och Tristan da Cunha
 • Valutor som är knutna till GBP: Gibraltar pund, Falklandsöarna pund och Saint Helena pund. Alla är separata, regionala valutor som är knutna i paritet till pund sterling.
 • GBP/USD-paret anses vara ett "större" valutapar. Andra vanligt förekommande par som inkluderar pundet är den japanska yenen (GBP/JPY), euron (EUR/GBP), schweiziska francen (GBP/CHF) och den australiska dollarn (GBP/AUD).

Euro (EUR)

 • Valutaöversikt: Euron är Europeiska unionens officiella valuta. Den har den största cirkulationen bland valutorna i regionen och fungerar tillsammans med den amerikanska dollarn och den japanska yenen som en viktig reservvaluta i världen.
 • Centralbank: Europeiska centralbanken
 • Valutakod: EUR
 • Historia: Den är en av de största valutorna i Europa: Euron infördes 1999 som euroområdets officiella valuta och ersatte då de traditionella valutorna i 19 länder i regionen.
 • Ekonomi: Ekonomin i euroområdet är den största ekonomin i ett övernationellt ekonomiskt block i världen, med en BNP på cirka 15 biljoner euro.
 • Valutans underenheter: 1 cent = 1/100 av en euro
 • Benämningar: Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro; mynt: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1 och 2 euro.
 • Länder och territorier som använder euron: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen använder också euron enligt ett avtal med Europeiska unionen. Två andra länder, Kosovo och Montenegro, har infört valutan ensidigt utan avtal.
 • Valutor som är knutna till euron: Benin franc, Bosnien och Hercegovina mark, Bulgarien lev, Burkina Faso franc, Kamerun franc, Centralafrikanska republiken franc, Tchad franc, Danmark krona, Ekvatorialguinea franc, Gabon franc, Guinea-Bissau franc, Elfenbenskusten franc, Mali franc, Niger franc, Republiken Kongo franc, Senegal franc och Togo franc.[10]

Senast uppdaterad den 11 januari 2021.

Upplysningar
*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

Hävstångseffekt: Hävstång är ett tveeggat svärd och kan dramatiskt öka dina vinster. Det kan också öka dina förluster lika dramatiskt. Att handla med valutahandel/CFD:er med någon nivå av hävstång kan inte vara lämpligt för alla investerare.