EUR/GBP står inför svårigheter efter förra veckans ECB-drivna uppgång

  • EURGBP
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/GBP - H4

Förra veckan genomförde Bank of England sin andra höjning i rad och höjde räntan till 0,5 %. Fyra av de nio ledamöterna i den penningpolitiska kommittén röstade för en större höjning till 0,75 %.

Detta orsakade parets fall till tolv månaders låg nivå, men kort efter BoE:s tillkännagivande tog Europeiska centralbanken upp stafettpinnen. ECB gjorde inga policyförändringar och är långt ifrån att höja räntan, men Lagarde uteslöt inte höjningar i år, vilket utgjorde en hökaktig tonförändring.

Detta utlöste ett EUR/GBP-rally som ledde till den bästa veckan sedan mars 2021, men den nuvarande åtföljs av en reträtt. Lagarde backade i viss mån från dessa kommentarer i sitt vittnesmål i EU-parlamentet, medan BoE-ledamoten Hugh Pill, som röstade med majoriteten i torsdags, också slog an en måttlig ton i dag och förespråkade en "mer avvägd och databeroende strategi". [1]

EUR/GBP är på bakfoten den här veckan och är sårbar för EMA200 och området 0,8390-79. Ett övertygande brott skulle skifta den omedelbara bias till nedsidan, men det kan vara tidigt för ett test av 0,8337-22.

Över EMA200 tappar den gemensamma valutan inte initiativet och kan pressa sig mot nytt 2022-högtal (0,8479), men det inger inte förtroende i detta skede för att ta ut 200-dagars EMA (vid cirka 0,8520).

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 08 maj 2023 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2022/monetary-policy-with-a-steady-hand-speech-by-huw-pill.pdf

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}