Bitcoin återhämtar sig när ett stort kryptoföretag skär ner fler jobb

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)

BTC/USD-analys

Det senaste året har varit extremt dåligt för kryptoindustrin, som fortsätter att ta skada av den senaste FTX-kollapsen. Igår meddelade kryptoföretaget Coinbase att man kommer att avskeda 950 anställda, vilket motsvarar cirka 20 % av dess personalstyrka, som en del av ett försök att minska driftskostnaderna. [1]

VD Brian Armstrong pekade på FTX när han talade om "skrupellösa aktörer i branschen ", men uttryckte förtroende för att den senaste utvecklingen till slut kommer att gynna företaget. Coinbase hade dock skurit ner ytterligare 1 250 jobb redan i juni, långt före FTX-konkursen. [2]

Trots dessa negativa nyheter har BTC/USD en bra vecka och gynnas av marknadens optimism för en mindre aggressiv Fed, vilket motverkar USDollarn. CME:s FedWatch Tool prisar in en liten höjning med 25 baspunkter vid nästa möte och ordförande Powell tryckte inte på mot detta igår. [3]

Den amerikanska centralbanken har dock bibehållit en mycket hökaktig hållning och räknar med en medianterminalränta på 5,1 %, samtidigt som förra veckans protokoll lyfte fram att inga deltagare ser räntesänkningar i år, tvärtemot marknadens förväntningar. [4]

BTC/USD är nu i position för att ta en ny chans att ta sig till 38,2 % Fibonacci för nedgången mellan novemberhögsta och decemberlågsta, men det inger ännu inte förtroende för en uthållig förstärkning över 50 % (18 384), eftersom uppsidan ser ogästvänlig ut.

Efter en stark start på veckan möter BTC/USD svårigheter idag, medan Relative Strength Index (RSI) inte följde med uppåt igår. Denna divergens kan leda till förnyat tryck mot 16 257, men det kommer att krävas en stark katalysator för att bryta 2022 års lägsta nivå (15 455).

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Marknadsdeltagarna vänder sig nu till torsdagens amerikanska KPI-inflationsuppdatering, som kan påverka Feds tänkande och avgöra nästa steg för kryptovalutan.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 11 jan 2023 https://www.coinbase.com/blog/a-message-from-ceo-and-co-founder-brian-armstrong-to-coinbase-employees

2

Hämtad 11 jan 2023 https://blog.coinbase.com/a-message-from-coinbase-ceo-and-cofounder-brian-armstrong-578d76eedb12

3

Hämtad 11 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

4

Hämtad 03 okt 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.