Forex

Forex är en OTC-marknadsplats (over-the-counter) där världens valutor handlas. I motsats till andra framstående finansiella centra underlättar forex handel utan en centraliserad börs, genom att implementera en uteslutande digital plattform. Begränsade inträdeshinder, enkel transaktion och hög marknadslikviditet är dess visitkort. Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen på forex, som utan tvekan är världens största marknad, dominerar alla andra globala marknadsplatser. I april 2016 uppmättes den dagliga volymen till ett värde av mer än 5 biljoner US-dollar, enligt BIS. Av den summan stod handeln med de stora globala valutorna, såsom USA-dollarn (USD), euron (EUR), den japanska yenen (JPY) och det brittiska pundet (GBP),…

Populära ämnen

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.