EUR/USD mjukt när centralbankernas bonus är i antågande

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analys

Marknadsdeltagarna väntar på det penningpolitiska beslutet från amerikanska Fed (onsdag) och Europeiska centralbanken (torsdag), från en fullspäckad ekonomisk kalender, som även innehåller den amerikanska jobbrapporten.

ECB hade överträffat sin amerikanska motsvarighet i december, eftersom den pekade på ytterligare minst en höjning med 0,5 % framöver, med marknaderna med på tåget, trots en ihållande brist på klarhet kring toppen. Förväntningarna är mer tama kring Fed, eftersom CME:s FedWatch Tool prisar in en mindre höjning med 25 baspunkter i morgon.[1]

Investerare verkar dock vara försiktiga med eventuella hökaktiga signaler från den amerikanska centralbanken, som förväntar sig ytterligare åtstramningar framöver och en medianterminalränta på 5,1 %[2], mot lägre marknadsförväntningar och räntesänkningar mot slutet av 2023.

EUR/USD är på bakfoten efter förkastningen av 50 % Fibonacci av nedgången 2021 hög/2022 låg, vilket detta skapar utrymme för ett test av EMA200. Daglig stängning under skulle sätta januarilågpunkterna i fokus, men nedsidan verkar vara väl skyddad.

Trots den nedåtgående stämningen är den politiska differensen stödjande och ovanför EMA200 sitter tjurarna i förarsätet. Som sådan kan de pressa på för högre toppar, även om hållbar styrka över 1,1067 kommer att bero på resultatet av ECB:s och Feds möten.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 31 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Hämtad 02 mar 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.