EUR/CHF (EURCHF)

${instrument.displayName} ${instrument.product_type}
${mover.name} ${mover.productType}
${instrument.ask} ${instrument.priceChange} (${instrument.percentChange}%)
Marknadstider Sun 21.00 - Fri 20.55 GMT
${instrument.spread}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Varför handla Forex med FXCM?

 • $0.00 Kommissionen*
 • Låga marginalkrav
 • Låga spreadar

Sammanfattning av instrumentet

Valutaparet mellan euron (EUR) och schweizerfrancen (CHF) är populärt bland internationella aktörer på valutamarknaden. Ett "cross currency pairing" eller "cross pair" är en valutaväxling som sker utan att basvalutan först konverteras till amerikanska dollar (USD).Enligt International Bank of Settlements är EUR/CHF det tredje mest frekvent handlade cross pair på valutamarknaden, med en genomsnittlig daglig volym på 44 miljarder USD. Totalt sett är det det 25:e mest handlade paret på forex, med 0,9 % av den totala dagliga volymen.[10]

Populära instrument

Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Valutaparet mellan euron (EUR) och schweizerfrancen (CHF) är populärt bland internationella aktörer på valutamarknaden. En "parning" eller "korsande parning" är en valutaväxling som sker utan att basvalutan först konverteras till amerikanska dollar (USD). Enligt International Bank of Settlements är EUR/CHF det tredje mest frekvent handlade korsparet på valutamarknaden, med en genomsnittlig daglig volym på 44 miljarder US-dollar. Totalt sett är det det 25:e mest handlade paret på forex och utgör 0,9 % av den totala dagliga volymen.[1]

Aktiv handel med EUR/CHF ger marknadsdeltagarna några tydliga fördelar:

 • För det första isoleras valutahandlare från volatiliteter som är förknippade med US-dollarn genom att direkt växla euro mot schweiziska franc.
 • Dessutom kan EUR/CHF fungera som ett portföljsäkringsverktyg mot fluktuationer i andra internationella valutor. Vissa handlare anser att euron och CHF traditionellt sett har uppvisat en stark korrelation till varandra. Vissa analytiker menar att för åren 2010-2015 var korrelationen mellan euron och CHF 91 %.[2]

Schweiziska francen har ibland betecknats som en "safe haven"-valuta och har ofta varit en destination för investerare som försöker minska den globala ekonomiska risken. Bevis på att valutan fungerar som en säker hamn fanns under åren efter den globala skuldkrisen 2008. Från januari 2009 till januari 2011 föll växelkursen EUR/CHF från en toppnotering på 1,5447 till en bottennotering på 1,2400. Denna rörelse motsvarade en nedskrivning på nästan 20 procent av euro mot franc, främst på grund av det omfattande köpet av franc som svar på den globala ekonomiska osäkerheten.

I september 2011 valde den schweiziska nationalbanken (SNB) att knyta francens växelkurs till euron och införde ett "tak" på 1,20 franc för en euro. SNB:s policy medförde snäva handelsintervall för paret från september 2011 till december 2014, med extremerna 1,2649 som högsta nivå och 1,9935 som lägsta nivå. Den 15 januari 2015 meddelade dock banken ett överraskande beslut att överge kopplingen till euron. Extrem volatilitet följde, vilket resulterade i en snabb 30-procentig appreciering av schweizerfrancen i förhållande till euron.[3]

CHF anses vara en fritt flytande valuta som får sitt värde från den öppna marknaden. Sedan SNB tog bort kopplingen har EUR/CHF uppvisat långsiktig stabilitet och handlats från en bottennotering på nära par till en toppnotering på 1,1199.

Viktiga fakta: EUR/CHF

Euro (EUR)

 • Valutaöversikt: Euro är Europeiska unionens officiella valuta. Den har den största cirkulationen bland valutorna i regionen och fungerar tillsammans med den amerikanska dollarn och den japanska yenen som en viktig reservvaluta i världen.
 • Centralbank: Europeiska centralbanken
 • Valutakod: EUR
 • Historia: Den är en av de största valutorna i Europa: Euron infördes 1999 som euroområdets officiella valuta och ersatte då de traditionella valutorna i 19 länder i regionen.
 • Ekonomi: Ekonomin i euroområdet är den största ekonomin i ett övernationellt ekonomiskt block i världen, med en BNP på cirka 15 biljoner euro.
 • Valutans underenheter: 1 cent = 1/100 av en euro
 • Benämningar: Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro; mynt: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1 euro, 2 euro.
 • Länder och territorier som använder euron: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen använder också euron enligt ett avtal med Europeiska unionen. Två andra länder, Kosovo och Montenegro, har infört valutan ensidigt utan avtal.
 • Valutor som är knutna till euron: Benin franc, Bosnien och Hercegovina mark, Bulgarien lev, Burkina Faso franc, Kamerun franc, Centralafrikanska republiken franc, Tchad franc, Danmark krona, Ekvatorialguinea franc, Gabon franc, Guinea-Bissau franc, Elfenbenskusten franc, Mali franc, Niger franc, Republiken Kongo franc, Senegal franc och Togo franc.

Schweizisk franc (CHF)

 • Valutaöversikt: Den schweiziska francen, som vanligen kallas "swissie", är den sjunde mest omsatta valutan i världen och står för 4,9 % av den totala dagliga omsättningen.[1] Den schweiziska francen anses vara en av världens "stora" valutor och har fungerat som en säker hamn för investerare i tider av ekonomisk instabilitet. En penningpolitik som syftar till att aggressivt bekämpa inflationen och samtidigt hålla statsskuldsnivåerna låga har gjort den schweiziska francen till en högt ansedd valuta.
 • Centralbank: Schweiziska nationalbanken (SNB)
 • Valutakod: CHF
 • Historia: Den svenska valutan är en av de största valutorna i världen: Schweiz har en lång och komplex historia med periodiska revolutioner och efterföljande stabila perioder. En av de viktigaste händelserna var bildandet av den Helvetiska republiken (1798), som påverkades av Napoleons Frankrike. Den Helvetiska republiken var det första steget mot den nuvarande regeringsstrukturen och det första försöket att standardisera valutan i Schweiz. Under det tidiga 1800-talet var nästan 8 000 olika typer av mynt i omlopp.[7] Det var inte förrän den schweiziska federala konstitutionen skapades 1848 som valutan konsoliderades till den schweiziska francen. År 1865 anslöt sig Schweiz till den latinska monetära unionen, som tillät handel med guld- och silvermynt i hela Frankrike, Belgien och Italien. Detta varade fram till 1926, då schweizerfrancen blev Schweiz exklusiva valuta.[8]
 • Ekonomi: Schweiz har den 40:e största ekonomin i termer av BNP köpkraftsparitet (PPP). Tjänstesektorn i den schweiziska ekonomin står för 73,6 % av BNP, ledd av den finansiella tjänstesektorn. Schweiz ligger på 16:e plats när det gäller BNP per capita och har en arbetslöshet på 3 %, vilket är den 25:e plats i världen. Låga statsskuldsnivåer och robusta handelspartnerskap med EU-länderna och USA har säkerställt ekonomisk stabilitet i Schweiz.
 • Valutans underenheter: 1/100 av en franc, vanligen kallad: rappen (tyska), centime (franska), centesimo (italienska) och rap (romani, officiellt språk i Schweiz).
 • Benämningar: Sedlar: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000; Mynt: Sedlar: 10 CHF, 20 CHF, 50 CHF, 100 CHF, 200 CHF, 1000 CHF: Mynt: 5, 10, 20 rappen, 1/2, 1, 2, 5 CHF.
 • Länder och territorier som använder den schweiziska francen: Schweiz, Liechtenstein och Campione d'Italia
 • Valutor som är knutna till den schweiziska francen: Trots att den schweiziska francen är en av världens starkaste och mest inflytelserika valutor, används den inte som en valuta i utlandet.
Upplysningar
*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

Hävstångseffekt: Hävstång är ett tveeggat svärd och kan dramatiskt öka dina vinster. Det kan också öka dina förluster lika dramatiskt. Att handla med valutahandel/CFD:er med någon nivå av hävstång kan inte vara lämpligt för alla investerare.