EUR/JPY (EURJPY)

${instrument.displayName} ${instrument.product_type}
${mover.name} ${mover.productType}
${instrument.ask} ${instrument.priceChange} (${instrument.percentChange}%)
Marknadstider Sun 21.00 - Fri 20.55 GMT
${instrument.spread}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Varför handla Forex med FXCM?

 • $0.00 Kommissionen*
 • Låga marginalkrav
 • Låga spreadar

Sammanfattning av instrumentet

Valutaparet euro (EUR) och japansk yen (JPY) anses vara en av de mest handlade valutakorsningarna på den globala valutamarknaden. Båda är bland de åtta främsta globala valutorna när det gäller likviditet, vilket har gett dem beteckningen "major". Tekniskt sett anses varken EUR eller JPY vara en råvaruvaluta. Även om båda nationerna är beroende av råvaruimport som råolja främjar en stark industriell mångfald konventionella värderingar. Penningpolitiska beslut från Bank of Japan (BoJ) och Europeiska centralbanken (ECB) är viktiga komponenter i den utvecklande EUR/JPY-växelkursen. Denna värderingsmodell står i kontrast till den för råvarudollar (NZD, AUD, CAD) eller kryptovalutor.

Populära instrument

Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Valutaparet euro (EUR) och japansk yen (JPY) anses vara en av de mest handlade valutakorsningarna på den globala valutamarknaden. Båda tillhör de åtta främsta globala valutorna när det gäller likviditet, vilket har gett dem beteckningen "major". När det gäller den totala volymen som handlas på valutamarknaden står euron för 39,1 % och är rankad på andra plats efter USA-dollarn (USD). Forexhandel med yen utgör 19 % av den totala volymen, vilket ger en global tredje plats efter US-dollarn och euron.

Förbindelserna mellan Japan och EU-länderna ger utrymme för en betydande handelsverksamhet. Japans ekonomi är till stor del exportdriven och rankas på femte plats globalt sett för slutet av 2015.[1] En stor del av denna rankning beror på handelsförbindelserna med EU, eftersom Japan är dess näst största handelspartner i Asien.[2]

Tekniskt sett anses varken EUR eller JPY vara en råvaruvaluta. Även om båda nationerna är beroende av råvaruimport som råolja främjar en stark industriell mångfald konventionella värderingar. Penningpolitiska beslut från Bank of Japan (BoJ) och Europeiska centralbanken (ECB) är viktiga komponenter i den utvecklande EUR/JPY-växelkursen. Denna värderingsmodell står i kontrast till den för råvarudollar (NZD, AUD, CAD) eller kryptovalutor.

Effekter av handelsbalanser

Politiska förbindelser, tullar och den samlade ekonomiska situationen i Europa från 2005 till 2015 ledde dock till att EU konsekvent hade en negativ handelsbalans med Japan. Under åren 2005-2011 gav handelsförbindelserna ett genomsnittligt årligt negativt saldo på 28 741 miljoner pund för EU. I takt med att den japanska exportsektorn och den allmänna ekonomin stagnerade minskade EU:s handelsbalans till en genomsnittlig årlig siffra på 4 600 miljoner pund för perioden 2012-2015.[3]

Mot bakgrund av denna ensidiga handelsbalans har regeringarna och företagen i EU och Japan engagerat sig i ett flertal avtal, sammanslutningar och konferenser för att främja goodwill. Sedan 1984 har EU och Japan hållit årliga toppmöten där man direkt tar upp frågor som påverkar frihandeln och investeringarna mellan de två organen. Utöver dessa toppmöten finns det flera initiativ som aktivt främjas av ledningen i Japan och EU:

 • Strävan efter ett omfattande frihandelsavtal,
 • Utveckling av ett rundabordssamtal för företag mellan EU och Japan,
 • Deltagande i Asien-Europa-mötet (ASEM).

Sedan euron infördes 1999 har EUR/JPY-paret haft flera perioder med dramatiska trender och ökad volatilitet. Den globala finanskrisen 2008 innebar en kraftig nedskrivning av EUR/JPY. När "kreditåtstramningen" blev ett globalt fenomen under perioden 2007-2009 föll EUR/JPY från 169,78 i juli 2008 till en bottennotering på 115,00 i februari 2009.[5]

I själva verket visade sig den nedåtgående trenden för EUR/JPY som 2008 års kris medförde vara en 30-procentig uppvärdering av JPY, och den visade varför investerare historiskt sett har sett JPY som en "säker hamn"-valuta. Beteckningen safe haven syftar på att Japans ekonomi är något isolerad från de utmaningar som världens skuldmarknad står inför, och blir en utväg för investeringar under perioder av global kris.[6]

När de globala ekonomierna står inför utmaningar, säljer japanska institutionella investerare vanligtvis sina tillgångar internationellt och väljer att hålla sitt kapital i inhemska yen. Det är vanligt att internationella investerare följer efter, vilket leder till att yenens värde ökar i förhållande till andra stora valutor. Den globala ekonomiska krisen 2008 är en illustration av att yenen fungerar som en säker hamn för investerare.

Effekter av COVID-19-pandemin

Som en allmän regel handlas EUR/JPY med mycket mindre volymer än traditionella forex majors som EUR/USD. Det minskade marknadsdjupet kan leda till dramatiska intradagssvängningar i prissättningen. På längre tidshorisonter kan dock EUR/JPY handla på ett relativt stabilt sätt. Ett utmärkt exempel på detta fenomen inträffade under 2020 års pandemi av coronavirus.

Under den kaotiska mars månad förlorade valutaparet EUR/JPY endast 45 pips (-0,38 %), samtidigt som det uppvisade ett intervall på 502 pip. Denna växelkursfluktuation var mycket mindre än den för EUR/USD, som avvecklades nästan plant (+0,05 %) efter ett massivt månadsintervall på 836 pip.[7] Med tanke på dess benägenhet att konsolidera på medellång eller lång sikt, implementeras handelsstrategier med hjälp av pivotpunkter eller reversion-till-medelvärdet-metodiker ofta på EUR/JPY.

I motsats till efterfrågan på säkra hamnar kring COVID-19-utbrottet har perioder då den japanska regeringen vidtar politiska åtgärder för att få fart på ekonomin gett en skjuts åt värderingen av EUR/JPY. Ett exempel är valet i december 2012 av Japans premiärminister Shinzo Abe och införandet av hans "Abenomics"-plan för att stimulera den japanska ekonomin. Abenomics bestod av en tredelad strategi för att stimulera den japanska ekonomin: en massiv skattestimulans, noll- till sub-nollräntor från BoJ och antagande av strukturella ekonomiska reformer.[7]

Abenomics

Trots att Abenomics ledde till ett långsiktigt rally i Nikkei aktieindex, ledde Abenomics till en ihållande devalvering av yenen gentemot euron. I väntan på valet 2012 och möjligheten av Abenomics föredrog investerare att inneha euro i stället för yen, vilket fick EUR/JPY att stiga från 98,75 den 1 juli 2012 till en toppnotering på 118,82 den 1 januari 2013.

Denna sexmånadersperiod kring valet av Abe och förväntan på en ny, aggressiv penningpolitik för Japan slutade med en betydande 20-procentig värdeförlust för yenen gentemot euron. I slutändan drev trycket på yenen till följd av Abenomics-institutionen EUR/JPY till en toppnotering på 147,09 i november 2014, innan den återvände till 2012 års nivåer i kölvattnet av Storbritanniens "Brexit"-omröstning i juni 2016.[8]

Även om många nämner Abenomics som en framgång för Japans finansmarknader var effekten på JPY nedåtgående. Icke desto mindre var en uppåtgående trend i Nikkei 225 från 2011 till 2020[13] delvis en produkt av Abes ekonomiska politik. Faktum är att de flesta utvecklade länder, med USA i spetsen, vände sig till principerna för Abenomics för att bekämpa de finanspolitiska konsekvenserna av COVID-19. Som ett resultat av detta nådde världens ledande aktieindex som S&P 500 och Nasdaq Composite rekordhöga nivåer upprepade gånger under 2020.

Viktiga fakta: EUR/JPY

Euro (EUR)

 • Valutaöversikt: Euro är Europeiska unionens officiella valuta. Den har den största cirkulationen bland valutorna i regionen och fungerar tillsammans med den amerikanska dollarn och den japanska yenen som en viktig reservvaluta i världen.
 • Centralbank: Europeiska centralbanken
 • Valutakod: EUR
 • Historia: Den är en av de största valutorna i Europa: Euron infördes 1999 som euroområdets officiella valuta och ersatte då de traditionella valutorna i 19 länder i regionen.
 • Ekonomi: Ekonomin i euroområdet är den största ekonomin i ett övernationellt ekonomiskt block i världen, med en BNP på cirka 15 biljoner euro.
 • Valutans underenheter: 1 cent = 1/100 av en euro
 • Benämningar: Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro; mynt: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1 och 2 euro.
 • Länder och territorier som använder euron: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen använder också euron enligt ett avtal med Europeiska unionen. Två andra länder, Kosovo och Montenegro, har infört valutan ensidigt utan avtal.
 • Valutor som är knutna till euron: Benin franc, Bosnien och Hercegovina mark, Bulgarien lev, Burkina Faso franc, Kamerun franc, Centralafrikanska republiken franc, Tchad franc, Danmark krona, Ekvatorialguinea franc, Gabon franc, Guinea-Bissau franc, Elfenbenskusten franc, Mali franc, Niger franc, Republiken Kongo franc, Senegal franc och Togo franc.[9]

Japanska yen (JPY)

 • Valutaöversikt: Den japanska yenen är den mest handlade valutan i Asien och den tredje största volymen globalt. Yen till ett värde av nästan 1 biljon US-dollar är för närvarande i global cirkulation. Denna värdering gör att yenen tillsammans med US-dollarn kommer på andra plats globalt sett, efter euron.[10]
 • Valutakod: JPY
 • Centralbank: Yen: Bank of Japan
 • Historia: Yen: Bank of England: Bank of England Yenen skapades under Meiji-restaurationen i mitten av 1800-talet. Genom lagen om ny valuta från 1871 centraliserades och skapades ett enhetligt monetärt system i Japan, liknande de europeiska valutastrukturerna från den tiden. 1882 skapades Bank of Japan. Den blev den japanska centralbanken och konsoliderade de 153 nationella bankerna i Japan. År 1949, som ett resultat av andra världskriget, knöts yenen till dollarn i förhållandet 1:1 enligt det nya Bretton Woods-valutasystemet. Denna växelkurs förblev i kraft fram till 1971.[12]
 • Ekonomi: Den japanska ekonomin är till stor del exportdriven, och därför har regeringens praxis att regelbundet devalvera yenen för att gynna exportsektorn varit förhärskande i Japan ända sedan början av 1990-talet. Mätt i köpkraftsparitet (PPP) är Japan världens fjärde största ekonomi.[13]
 • Underenheter av valutor: Det finns inga underenheter av yen.
 • Benämningar: Sedlar: Mynt: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500.
 • Den japanska yenen är Japans nationella valuta, och inga andra länder har en exklusiv koppling till eller använder yenen direkt som sin nationella valuta.
 • De valutapar som vanligen förknippas med yenen är EUR/JPY och JPY/AUD. Yenen anses vara ett "viktigt" par när den är kopplad till den amerikanska dollarn (USD/JPY).

Senast uppdaterad den 5 januari 2021.

Upplysningar
*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

Hävstångseffekt: Hävstång är ett tveeggat svärd och kan dramatiskt öka dina vinster. Det kan också öka dina förluster lika dramatiskt. Att handla med valutahandel/CFD:er med någon nivå av hävstång kan inte vara lämpligt för alla investerare.