Toppmover

CFD-aktier

Forex

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Metaller

Toppmover

CFD-aktier

Forex

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Metaller

Toppmover

CFD-aktier

Forex

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Metaller

${instrument.symbol} (${instrument.ticker}) ${instrument.priceChange}%

Morning Market Review - 01 July 2022

9 timmar sedan

FXCM Market Insights

En aktie är en liten del av ett företag. Olika mängder aktier emitteras direkt av företaget och intäkterna från försäljningen används för att upprätthålla verksamheten. Både privata och offentliga företag kan emittera aktier, där offentliga erbjudanden är tillgängliga för köp och handel på den öppna marknaden. Ursprunget till företags aktieemissioner och börsbaserad värdepappershandel kan spåras till det tidiga 1600-talets Amsterdam och det holländska Ostindiska kompaniet.…

Populära ämnen

Varför handla med aktier med FXCM?

  • 0,00 dollar i kommission*
  • Mini Shares - Fractional Share Trading med minsta handelsstorlek på 1/10 av en aktie.
  • Låga marginalkrav

En nations ekonomi är den motor som driver välstånd och skapar välstånd för landet och dess medborgare. En nations utnyttjande av sina tillgängliga resurser och arbetskraft har ett stort inflytande på dess övergripande ekonomiska förmåga. Faktorer som regeringsstruktur, tillgång till värdefulla råvaror, arbetskraftens storlek och sofistikering samt relationer med handelspartner är alla viktiga komponenter för att uppnå ekonomisk stabilitet. Regeringens politik spelar en avgörande roll…

Populära ämnen

Forex är en OTC-marknadsplats (over-the-counter) där världens valutor handlas. I motsats till andra framstående finansiella centra underlättar forex handel utan en centraliserad börs, genom att implementera en uteslutande digital plattform. Begränsade inträdeshinder, enkel transaktion och hög marknadslikviditet är dess visitkort. Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen på forex, som utan tvekan är världens största marknad, dominerar alla andra globala marknadsplatser. I april 2016 uppmättes den dagliga volymen…

Populära ämnen

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Varor är föremål för handel i handeln runt om i världen. Guld, silver, olja: Råvaror är varor som byts ut i rått skick och inte i tillverkat skick. Råvaror kan handlas i fysisk form, t.ex. i form av guldtackor, med hjälp av termins- och spotpriser. Många handlare använder dock elektronisk handel, som i EFT, i stället för fysiska aktier och fokuserar i stället på spridningen…

Aktieindex ger dig en chans att handla med en uppfattning om en ekonomi utan att behöva välja enskilda aktier. CFD-handel är en av de mest populära produkterna att handla med. Med alla FXCM-kontotyper betalar du endast spridningen för att handla med index. Med vårt förbättrade utförande kan du få låga spreadar på index och inga restriktioner för stop- och limithandel.

Populära ämnen

Upplysningar
*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}