Hur kan vi hjälpa till?

MyFXCM

Du kan få ett kontoutdrag/en rapport via 2 metoder: Logga in på www.myfxcm.com med inloggningen för det konto du vill köra rapporten på. I menyn går du till Mina uppgifter>Rapporter. Fyll i varje fält enligt önskemål och klicka sedan på…

Logga in på www.myfxcm.com I menyn klickar du på My Info->Profil Rulla ner till avsnittet "Kontaktinformation". Klicka på knappen Uppdatera. Gör de uppdateringar i de olika fälten som behövs/indiceras. Fält med en röd asterisk * måste fyllas i. Klicka på…

Du kan redigera din e-postadress i MyFXCM.com eller du kan skicka ett e-postmeddelande till från den e-postadress som anges i din ansökan och ange den nya e-postadress du vill använda.

Hedging kan aktiveras genom att logga in på www.myfxcm.com och välja "Hedging Functionality" från rullgardinsmenyn "Kontoinställningar".

Om du vill ha ett konto i en annan valuta följer du stegen nedan för att öppna ett nytt konto i den önskade valutan. *Du kan inte ändra valutan på ett befintligt konto, du måste öppna ett nytt konto i…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}