Hur kan vi hjälpa till?

Hur uppdaterar jag min adress hos FXCM?

  1. Logga in på www.myfxcm.com

  2. I menyn klickar du på My Info->Profil

  3. Rulla ner till avsnittet "Kontaktinformation". Klicka på knappen Uppdatera.

  4. Gör de uppdateringar i de olika fälten som behövs/indiceras. Fält med en röd asterisk * måste fyllas i.

  5. Klicka på den blå knappen Skicka in.

  6. Om ändringarna skickades in framgångsrikt bör du se "Profile Your Request Has been Received". Tack för att du använder portalen MyFXCM. Din begäran har slutförts." Du kan bläddra nedåt på den här sidan för att dubbelkolla hur dina kontaktuppgifter nu visas.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}